بایگانی برچسب: برای شیوه پذیرش دکتری

اظهار نظر عضو هیات علمی دانشگاه تهران در خصوص شیوه پذیرش دکتری

عضو هیات علمی دانشگاه تهران بهترین شیوه برای پذیرش دانشجویان مقطع دکتری را برگزاری یک امتحان جامع و کلی دانست و گفت: در دانشگاه‌های برتر دنیا غربالگری اولیه با یک آزمون پایه انجام می‌شود که به پذیرش کیفی دانشجویان منجر می‌شود. دکتر سید رسول میرقادری ضمن بیان این مطلب اظهار …

ادامه مطلب