بایگانی برچسب: بررسی سیستم ها

An integrated system framework of building information modelling and geographical information system for utility tunnel maintenance management

مقالات رشته مدیریت

چارچوب سیستمی یکپارچه ساخت مدل سازی اطلاعات و سیستم اطلاعات جغرافیایی برای مدیریت تعمیر و نگهداری تونل ابزار چکیده: Utility tunnel should be well maintained for it services public pipelines and city operation. In the recent time, utility tunnel has been operated via computer maintenance management systems (CMMS) or building …

ادامه مطلب