بایگانی برچسب: برق

Network user equilibrium of battery electric vehicles considering flow-dependent electricity consumption

equilibrium

شبکه تعادل کاربران باتری خودروهای برقی با توجه به مصرف برق وابسته به جریان This paper addresses the equilibrium traffic assignment problem involving battery electric vehicles (BEVs) with flow-dependent electricity consumption. Due to the limited driving range and the costly/time-consuming recharging process required by current BEVs, as well as the …

ادامه مطلب

Biocompatible and electroconductive polyaniline-based biomaterials for electrical stimulation

electrical

مواد بیولوژیک بیولوژیک و الکترومغناطیسی مبتنی بر پلیانیلن برای تحریک الکتریکی Polyaniline (PANI) involved materials have extended approved applications in different fields, including bio/chemical-sensors, electrical and electrochemical devices, electrochemically active membranes and stimuli-responsive systems. These materials have attracted most of the interest in the field of development of biomaterials for …

ادامه مطلب