بایگانی برچسب: جدیدترین مقالات علمی مهندسی کامپیوتر

On linear programming relaxations for solving polynomial programming problems

linear

تسهیلات برنامه ریزی خطی برای حل مشکلات برنامه نویسی چند جمله ای This paper studies linear programming (LP) relaxations for solving polynomial programming problems. A polynomial programming problem can be equivalently formulated as a quadratically constrained quadratic program (QCQP) by introducing new variables that represent nonlinear monomials and substituting them …

ادامه مطلب

An integer optimality condition for column generation on zero–one linear programs

integer

یک شرایط بهینه مطلق برای تولید ستون در برنامه های خطی صفر Column generation is a linear programming method that, when combined with appropriate integer programming techniques, has been successfully used for solving huge integer programs. The method alternates between a restricted master problem and a column generation subproblem. The …

ادامه مطلب

The challenges in computer supported conceptual engineering design

engineering

چالش های رایانه در طراحی پشتیبانی مهندسی مفهومی چکیده: Computer Aided Engineering Design (CAED) supports the engineering design process during the detail design, but it is not commonly used in the conceptual design stage. This article explores through literature why this is and how the engineering design research community is …

ادامه مطلب