بایگانی برچسب: جدیدترین مقاله مهندسی عمران

GHG mitigation of railway concrete products using eco-concrete and surface protection agent

GHG

کاهش GHG محصولات بتنی راه آهن با استفاده از عامل حفاظت از محیط زیست و بتن This study investigated the life cycle greenhouse gases (GHG) mitigation effect of railway infrastructure through the application of an eco-concrete, using ground granulated blast furnace (GGBF) slag and electric arc furnace (EAF) slag as …

ادامه مطلب