بایگانی برچسب: حقوق جنایی

Legal Empowerment and Social Accountability: Complementary Strategies Toward Rights-based Development in Health?

مقالات رشته حقوق

توانمندسازی قانونی و پاسخگویی اجتماعی: راهکارهای تکمیلی در راستای توسعه حقوق مبتنی بر حقوق در سلامت؟   Citizen-based accountability strategies to improve the lives of the poor and marginalized groups are increasingly being used in efforts to improve basic public services. The latest thinking suggests that broader, multi-pronged, multi-level, strategic …

ادامه مطلب