بایگانی برچسب: خقوق جنایی

The impact of jury experience on perception of the criminal prosecution system

مقالات حقوقی

تاثير تجربه هيئت منصفه بر ادراك نظام پيگرد قانونی The present study tested the impact of jury experience on citizens’ perceptions of the criminal prosecution system. Based on deliberative democratic theory which predicts the beneficial impact of jury experience on citizen-jurors’ confidence and knowledge in law and the justice system, …

ادامه مطلب