بایگانی برچسب: دانلود مقالات مهندسی برق

Network user equilibrium of battery electric vehicles considering flow-dependent electricity consumption

equilibrium

شبکه تعادل کاربران باتری خودروهای برقی با توجه به مصرف برق وابسته به جریان This paper addresses the equilibrium traffic assignment problem involving battery electric vehicles (BEVs) with flow-dependent electricity consumption. Due to the limited driving range and the costly/time-consuming recharging process required by current BEVs, as well as the …

ادامه مطلب

Thermal and electrical properties of siligraphene and its derivatives

مقالات مهندسی برق

خواص حرارتی و الکتریکی سیلیگرافی و مشتقات آن چکیده: The electrical and optical properties of siligraphene have been investigated in this paper using semi-classical Boltzmann equation and the WIEN2K code based on density functional theory. We studied two configurations of siligraphene (g-SiC3 and g-SiC7 with different concentration of Silicon); our …

ادامه مطلب