بایگانی برچسب: دانلود مقالات مهندسی صنایع

A simheuristic algorithm to set up starting times in the stochastic parallel flowshop problem

الگوریتم Simureistic برای تنظیم زمان شروع در مسئله جریان موازی تصادفی This paper addresses the parallel flowshop scheduling problem with stochastic processing times, where a product composed of several components has to be finished at a particular moment. These components are processed in independent parallel factories, and each factory can …

ادامه مطلب

Optimized rescheduling of multiple production lines for flowshop production of reinforced precast concrete components

مقالات مهندسی صنایع

بازبینی بهینه شده از خطوط تولید چندگانه برای تولید جریان از قطعات بتنی تقویت شده بتن Flowshop production is adopted as the major type of production of reinforced precast concrete components and it has higher requirements on shop floor schedules than other types, especially that from rescheduling. However, up to …

ادامه مطلب