بایگانی برچسب: روش های مدل سازی

Using a business process management system to model dynamic teaching methods

استفاده از یک سیستم مدیریت فرایند کسب و کار برای مدل سازی روش های آموزشی پویا Enterprise Information Systems are enjoying an extensive trajectory in the optimization of organizations worldwide, of which predominantly the Business Process Management (BPM) systems stand out for their great flexibility. BPM models describe business workflows …

ادامه مطلب