بایگانی برچسب: زنجیره تامین

Green Supply Chain Management, Environmental Collaboration and Sustainability Performance

جدیدترین مقالات مدیریت

مدیریت زنجیره تامین سبز، همکاری زیست محیطی و عملکرد پایداری چکیده The increased attention given to the topic of green supply chain management (GSCM) warrants the writing of this paper. The concept of GSCM is to integrate environmental thinking into supply chain management (SCM). As such, GSCM is important in …

ادامه مطلب