بایگانی برچسب: مقالات مدیریت بازرگانی

A Conceptual Framework for Social Business Process Management

Process

یک چارچوب مفهومی برای مدیریت فرآیند کسب و کار اجتماعی Over the recent years, Business Process Management (BPM) paradigm has become more socially driven. The socialization of processes has become an unavoidable way to realize flexible processes by including means to improve collaboration, knowledge sharing and collective decisions. However, the …

ادامه مطلب