بایگانی برچسب: مقالات مهندسی صنایع

A simheuristic algorithm to set up starting times in the stochastic parallel flowshop problem

الگوریتم Simureistic برای تنظیم زمان شروع در مسئله جریان موازی تصادفی This paper addresses the parallel flowshop scheduling problem with stochastic processing times, where a product composed of several components has to be finished at a particular moment. These components are processed in independent parallel factories, and each factory can …

ادامه مطلب

On scheduling inclined jobs on multiple two-stage flowshops

flowshop

برنامه ریزی مشاغل در جریان کار دو مرحله ای We study scheduling on multiple two-stage flowshops in which each job has to pass through an R-operation and a T-operation. Motivated by the current research in data centers, we consider two restricted versions of the problem in which the jobs are …

ادامه مطلب