بایگانی برچسب: نتایج تکمیل ظرفیت دکتری ۹۶

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری ۹۶در هاله ای از ابهام

انتشار کارت آزمون دکتری ۹۷

نتایج تکمیل ظرفیت دکتری ۹۶ : با وجود اتمام برگزاری مصاحبه های تکمیل ظرفیت آزمون دکتری ۹۶ و فاصله ای کمتر از دوماهه تا آزمون دکتری ۹۷، همچنان خبری درخصوص اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری ۹۶ منتشر نشده است. نتایج اولیه تکمیل ظرفیت دکتری ۹۶ دانشگاه های سراسری، نیمه آبان …

ادامه مطلب