بایگانی برچسب: نقش مدیریت

Management control system in high-tech start-ups: An empirical investigation

مقالات مدیریت

سیستم های کنترل مدیریت در راه اندازی فناوری های پیشرفته: یک تحقیق تجربی The literature on management control system (MCS) has challenged the traditional belief that their use restrains the entrepreneurial posture of start-ups. This literature relates the adoption of these systems by start-ups to internal and external contingency factors. …

ادامه مطلب