بایگانی برچسب: گواهی قبولی

اعلام جزئیات پذیرش تکمیل ظرفیت دکتری ۹۶ دانشگاه امام صادق

ارائه گواهی قبولی در آزمون معارف اسلامی که از طرف دانشگاه امام صادق برگزار می شود، شرط ورود به مصاحبه علمی و سنجش عملی تکمیل ظرفیت دکتری ۹۶ این دانشگاه است. با توجه به شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) سال ۱۳۹۶ به شماره ۵۵۷/س مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۴ سازمان …

ادامه مطلب