پذیرش دکتری استعداد درخشان ۱۳۹۶ دانشگاه یاسوج

جزئیات پذیرش دکتری بدون آزمون با استفاده از سهمیه استعداد درخشان دانشگاه یاسوج در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ اعلام شد.

دانشگاه یاسوج از میان دانشجویان یا فارغ التحصیلان ممتاز کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج و سایر دانشگاه های معتبر و برطبق موارد مندرج در این اطلاعیه در قالب ظرفیت، برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ در مقطع دکتری رشته های لیست پیوست بدون آزمون کتبی پذیرش می نماید.لازم به ذکر است مصاحبه داوطلبین پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری همزمان با مصاحبه داوطلبین با آزمون طبق جدول زمان بندی پیوست صورت می پذبرد.

شرایط اختصاصی:

ماده ۱: دانشگاه اختیار دارد حداکثر معادل بیست درصد از ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی-پژوهشی دوره روزانه دکتری خود در هر کد رشته محل تحصیل را از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد داخل و مورد تأیید وزارت (یا دانشجویان دوره کارشناسی ارشد داخل که تا پایان شهریور ماه سال درخواست پذیرش، دانش آموخته شوند) را به صورت مازاد بر ظرفیت، با رعایت شرایط زیر، پذیرش کند:

۱-۱: بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.

۱-۲: کسب حداقل ۶۰ امتیاز از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست.

۱-۳: داشتن میانگین کل ۱۶ و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل ۱۷ و بالاتر (بدون احتساب نمره پایان نامه) در دوره کارشناسی ارشد (یا میانگین همتراز شده هر یک از دوره های مذکور طبق دستورالعمل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه)

تبصره ۱: شرط داشتن میانگین کل نمرات در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برای دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه های صنعتی و جامع مستقر در مراکز استانها به ترتیب ۱۵ و ۱۶ می باشد.

تبصره ۲: دانشگاه پیام نور، آزاد اسلامی، غیر دولتی-غیرانتفاعی و پردیس های بین الملل (خودگردان) مجاز به استفاده از این آیین نامه برای پذیرش استعدادهای درخشان در دوره دکتری نیستند.

تبصره ۳: پذیرش دانش آموختگان حائز شرایط این آیین نامه بدون پرداخت شهریه تحصیلی است.

۱-۴: کسب حداقل نمره ۵۰ از آزمون زبان(MCHE یا معادل آن در سایر آزمون ها) قبل از آزمون جامع دکتری (مطابق با آیین نامه دوره دکتری مصوب وزارت)

۱-۵: نحوه امتیازدهی به داوطلبان در هر یک از ردیف های جداول ارزشیابی، طبق دستورالعمل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواهد بود، که به پیوست این اطلاعیه قرار دارد.

ماده ۲: لازم به ذکر است که اسامی پذیرفته شدگان همراه با جدول تکمیل شده ارزشیابی برای هریک از داوطلبان، برای تأیید صلاحیت عمومی به سازمان سنجش ارسال می شود و قطعی شدن ثبت نام منوط به تأیید سازمان مذکور است.

تبصره ۲: لازم به ذکر است که دانشگاه یاسوج در خصوص پذیرش قطعی دانشجویان دکتری با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های رشته و گرایش های دوره دکتری خود تصمیم گیری خواهد کرد و هیچ گونه الزامی به پذیرش دانشجوی دکتری از این طریق در تمام رشته گرایش های دوره دکتری خود ندارد.

ماده ۳: پذیرش افراد مشمول این آیین نامه، در همان رشته تحصیلی یا رشته های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.

ماده ۴: تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس این آیین نامه، مجاز نیست.

تذکر بسیار مهم: از آنجا که احراز شرط ۱-۲ بعد از انجام مصاحبه امکان پذیر است و با توجه به جداول ارزشیابی (فرم شماره –۲ نحوه امتیاز دهی)، دانشجویانی می توانند در مصاحبه شرکت نمایند که حداقل ۳۰ امتیاز از مجموع امتیاز های بخش های پژوهشی (جدول ۱ فرم شماره ۲) و آموزشی (جدول ۲ فرم شماره ۲) کسب نمایند. لذا با توجه به نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی و آموزشی، تنها داوطلبانی که این حداقل امتیاز را کسب می نمایند مدارک جهت شرکت در مصاحبه ارسال نمایند.

دانشجویان یا فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد واجد شرایط دانشگاه یاسوج و سایر دانشگاه های معتبر سراسر کشور می توانند مدارک مشروحه زیر را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۵ با پست پیشتاز به آدرس زیر ارسال نمایند. متقاضیان حتما در روی پاکت عبارت درخواست پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری  رشته … ۱۳۹۶”  را ذکر کنند.

آدرس : یاسوج – خیابان دانشجو –– ساختمان آموزش دانشگاه یاسوج- مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان (کد پستی  ۷۵۹۱۸۷۴۸۳۱ )شماره تماس : ۳۱۰۰۱۳۱۱- ۰۷۴

مدارک ارسالی لازم:

 • پایان نامه (دانشجو باید در زمان مصاحبه به همراه داشته باشد)
 • فرم استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل ممتاز ین کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج
 • فرم شماره ۱ تکمیل شده(فرم مشخصات فردی، آموزشی و پژوهشی) به همراه تمام مستندات آموزشی و پژوهشی ارایه شده در آن بر اساس جداول موجود
 • لوح تقدیر در زمینه های مختلف علمی – پژوهشی
 • عضویت در بنیاد نخبگان، استعدادهای درخشان و …..(در صورت وجود)
 • اصل و کپی کارت ملی، صفحه اول و دوم شناسنامه
 • اصل و کپی مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد
 • کارنامه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (تأیید شده)
 • دو قطعه عکس ۴×۳ پشت نویسی شده
 • اصل و کپی کارت پایان خدمت برای متقاضیان (درصورت اتمام خدمت سربازی)
 • فیش واریز ی به مبلغ۴۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب۷۸۷۵۹۴۰۲۶۴بنامدرآمداختصاصی دانشگاه یاسوج نزد بانک تجارت
 • یک عدد پوشه فنردار که کلیه مدارک بجز پایان نامه در آن قرار داده شود. (دانشجو باید در زمان مصاحبه به همراه داشته باشد)

تبصره: برای دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی ارشد به جای مدرک کارشناسی ارشد، ارائه فرم تأیید شده تعداد واحدهای گذرانده و معدل توسط دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد(فرم استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل ممتازین که پیوست اطلاعیه می باشد) الزامی است.

ج* مصاحبه از دروس پایه، تخصصی گرایش و پایان نامه صورت می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.