ابطال پذیرش دکتری بدون آزمون

ابطال دستورالعمل پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه شهید بهشتی

برخی بندهای دستورالعمل پذیرش بدون آزمون دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد. با شکایت یکی از داوطلبان پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه شهید بهشتی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۳ دستورالعمل جذب دانشجویان دکتری این دانشگاه را ابطال کرد. …

ادامه مطلب