درج بنر

درج بنر

نام پنل مکان اندازه بنر قیمت مدت نمایش Ads 1 بنر بالای سایت 60*468 400000 تومان یک ماه Ads 2 بنر بالای سایت 90*970 600000 تومان یک ماه Ads 3 بنر پایین سایت 90*970 500000 تومان یک ماه Ads 4 بنر بالای مقاله 90*728 300000 تومان یک ماه Ads 5 …

ادامه مطلب