آغاز بررسی وزارت علوم برای تعیین هزینه ثبت نام آزمون ها

به گزارش ایرنا، کمیسیون فرهنگی هیات دولت بررسی پشنهاد وزارت علوم،تحقیقات و فناورری مبنی بر تعیین هزینه ثبت نام آزمون ها را آغاز کرد.

به گزارش روز شنبه پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت ،وزارت علوم،تحقیقات و فناوری پشنهاد تعیین هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز آزمون وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی سال 1399 را به دولت ارائه کرده است.بر همین اساس و استناد بند(الف) تبصره(49) قانون بودجه سال 1364 کل کشور به دولت اجازه داده میشود هزینه های مورد نیاز جهت برگزاری آزمون گزینش های ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی داخلی و وزارت آموزش و پرورش و اعزام به خارج و هم چنین آزمون گزینش های افسری شهربانی و ژاندارمری و ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر وزارتخانه  و موسسات دولتی را برآورد و از داوطلبان آزمون های مذکور اخذ کند.

هم چنین ،سازمان سنجش آموزش کشور به منظور تامین اعتبار هزینه های آزمون های ملی و فراملی،به استناد بند یاد شده که جزو تبصره های دائمی است، نسبت به برآورد و پشنهاد هزینه مورد نیاز و قابل دریافت از داوطلبان آزمون ها بابت تامین و پوشش تمامی هزینه های آن سازمان از محل وجوه دریافتی آزمون ها اقدام و هیچ مبلغی بابت هزینه های جاری و تملک دارایی های سرمایه ای از دولت دریافت نمی کند.

در همین راستا ،پشنهاد تعیین هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز آزمون وزارت بهداشت،درمان و آزموزش پزشکی سال 1399 به دولت ارئه شده که در حال بررسی در کمیسیون فرهنگی هیات دولت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.