آغاز برگزاری مصاحبه دکتری ۹۶ دانشگاه شاهد از دهه دوم تیر ماه

زمان برگزاری مصاحبه پذیرش مقطع دکتری تخصصی دوره‌های روزانه، شبانه و پردیس خودگردان دانشگاه شاهد در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ اعلام شد.

داوطلبان محترم دوره دکتری تخصصی سال ۹۶ که نمره حد نصاب دانشگاه شاهد را در آزمون مرحله اول کسب کرده اند و از سوی سازمان سنجش آموزش کشور جهت شرکت در مصاحبه علمی(مصاحبه علمی و سنجش عملی، بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی) و بررسی صلاحیتهای عمومی به دانشگاه شاهد معرفی شده اند، می رساند جهت مصاحبه مرحله علمی به شرح جدول زیر به دانشکده های مربوطه مراجعه نمایند.

جدول شماره (۱): زمان مصاحبه علمی از معرفی شدگان دوره دکتری تخصصی سال ۹۶ دانشگاه شاهد

ردیف رشته /گرایش​​ کد رشته محل دوره تاریخ مصاحبه علمی محل مصاحبه
۱ پژوهش هنر ۵۱۹۵ و۵۱۸۴ روزانه/ نوبت دوم ۹۶/۴/۱۴ دانشکده هنر
۲ پژوهش هنر/ تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی ۵۱۹۸ و۵۱۸۸ ” “ ۹۶/۴/۱۴
۳ زیست شناسی / فیزیولوژی گیاهی ۲۶۸۴و۲۶۷۷ ” “ ۹۶/۴/۱۳ دانشکده علوم پایه
۴ زیست شناسی / فیزیولوژی جانوری ۲۷۰۵و۲۷۰۱ ” “ ۹۶/۴/۱۳
۵ زیست شناسی/ میکروبیولوژی ۲۷۶۴و۲۷۶۰ ” “ ۹۶/۴/۱۳
۶ زیست شناسی / زیست فناوری میکروبی ۲۷۷۵و۲۷۷۳ ” “ ۹۶/۴/۱۳
۷ روانشناسی بالینی ۱۸۶۴و۱۸۴۷و۱۸۷۲ روزانه/ نوبت دوم / پردیس خودگردان ۹۶/۴/۱۰
۸ ریاضی محض با گرایش جبر ، آنالیز و هندسه ۲۹۴۳و۲۹۲۸و۲۹۰۴و۲۸۶۸و۲۸۲۵ روزانه/ نوبت دوم ۹۶/۴/۱۷
۹ ریاضی کاربردی ۲۹۹۲و۳۰۱۸و۳۰۳۹و۳۰۴۵ روزانه/ نوبت دوم ۹۶/۴/۱۸
۱۰ زراعت ۴۸۵۴و۴۸۸۲ ” / “ ۹۶/۴/۲۱ دانشکده کشاورزی
۱۱ مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی (اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی) ۲۰۲۶و۲۰۴۵ ” / “ ۹۶/۴/۱۲ دانشکده علوم انسانی
۱۲ مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی (بازتاب انقلاب اسلامی در جهان اسلام) ۲۰۲۸و۲۰۴۶ ” / “ ۹۶/۴/۱۲
۱۳ مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی (جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی ایران) ۲۰۲۹و۲۰۴۷ ” / “ ۹۶/۴/۱۲
۱۴ مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی (آینده پژوهی انقلاب اسلامی) ۲۰۳۱و۲۰۴۸ ” / “ ۹۶/۴/۱۲
۱۵ فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی ۱۷۱۷و۱۷۱۱ ” / “ ۹۶/۴/۱۱
۱۶ مهندسی برق / الکترونیک ۳۳۶۳و۳۳۳۰ روزانه / پردیس خودگردان ۹۶/۴/۲۱ دانشکده فنی و مهندسی
۱۷ مهندسی برق / مخابرات میدان وموج ۳۴۲۳و۳۳۷۸ روزانه / نوبت دوم ۹۶/۴/۲۱
۱۸ مهندسی برق/مخابرات سیستم ۳۴۳۶و۳۴۰۱ ” “ ۹۶/۴/۲۱
۱۹ مهندسی برق ــ قدرت ۳۴۹۷و۳۴۶۶ ” “ ۹۶/۴/۱۸
۲۰ مهندسی صنایع ۴۱۶۱و۴۱۴۸و۴۱۷۲ روزانه / نوبت دوم / پردیس خودگردان ۹۶/۴/۱۸
۲۱ مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) ۴۱۰۹و۴۱۲۰ ” “ ۹۶/۴/۱۸

توجه: ساعت مصاحبه علمی برای تمام رشته ها رأس ساعت ۸ صبح در محل دانشکده مربوطه می باشد.

*آدرس محل مصاحبه علمی: تهران، اتوبان خلیج فارس، رو بروی حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) دانشگاه شاهد، دانشکده های مربوطه​

*زمان و مکان مرحله مصاحبه بررسی صلاحیتهای عمومی، متعاقبا از طریق سایت دانشگاه به اطلاع داوطلبان محترم خواهد رسید.

*مدارک و مستندات مورد نیاز جهت تشکیل پرونده در روز مصاحبه علمی
۱- تکمیل فرم شماره یک (مخصوص داوطلب) به همراه اصل تمامی مستندات اظهار شده در فرم مذکور
۲- تکمیل فرم شماره دو (توصیه نامه) توسط استاد راهنمای دوره کارشناسی ارشد و یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد (ترجیحاً با مرتبه دانشیار به بالا)
۳- تکمیل فرم شماره سه ( مخصوص دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد که تا تاریخ ۰۶/۳۱/ ۹۶ فارغ التحصیل می شوند)
۴- تکمیل فرم شماره چهار( مخصوص داوطلبان استفاده از سهمیه بورسیه مربیان )
۵- اصل مدرک یا کارنامه حاوی ریزنمرات دوره کارشناسی ارشد و یک سری کپی از آنها
۶- اصل مدرک یا کارنامه حاوی ریز نمرات دوره کارشناسی و یک سری کپی از آنها
۷- اصل شناسنامه و کارت ملی و یک سری کپی از آنها
۸- ارایه حکم کارگزینی و معرفی نامه از بالاترین مقام مسئول برای مربیان رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی دانشگاه ها جهت استفاده از سهمیه مربیان
۹-ارایه مدرک معتبر دال بر وضعیت نظام وظیفه برای برادران (اصل و سه سری کپی از آن)
 ۱۰- ارایه مدرک معتبر جهت استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران با تائید بالاترین مقام مسئول
۱۱- ارائه گواهی زبان خارجی معتبر از یکی از آزمونهای MSRT (MCHE), TOLIMO , IELTS ,TOEFL
تبصره: داشتن مدرک زبان در این مرحله الزامی نیست ولی دارندگان مدرک زبان در صورت ارائه از امتیاز آن بهره مند می شوند.
۱۲- واریز مبلغ ۷۹۸/۶۰۰ ریال (هفتاد و نه هزار و هشتصد و شصت تومان) به حساب بانکی غیر قابل برداشت معاونت آموزشی دانشگاه (حساب خزانه) به شماره حساب ۰۱۰۸۸۹۷۶۷۷۰۰۹ نزد بانک ملی شعبه دانشگاه شاهد. (کد ۱۱۷۳) و ارایه اصل فیش واریزی در روز مصاحبه

نکات قابل توجه: 
۱- پرینت فرمهای تکمیل شده به همراه اصل و کپی از تمامی مدارک و مستندات مربوطه در روز انجام مصاحبه علمی الزامی است و در صورت نقص مدارک مورد نیاز، داوطلب به مرحله مصاحبه علمی معرفی نمی شود و عواقب ناشی از آن متوجه شخص داوطلب است.
۲- ارایه فایل حاوی تمامی مدارک و مستندات مربوطه در روز انجام مصاحبه علمی الزامی است.
۳- شرکت در هر دو مرحله مصاحبه ( مصاحبه علمی و مصاحبه بررسی صلاحیتهای عمومی) الزامی است و عدم شرکت در هر مرحله از مصاحبه به منزله انصراف داوطلب تلقی می شود و متعاقبا هیچگونه اقدامی در این خصوص انجام نمی شود
۴- رعایت حجاب اسلامی برای ورود به دانشگاه شاهد برای برادران و خواهران الزامی است و بر اساس ضوابط دانشگاه شاهد ورود خواهران و همراهان آنان با حجاب برتر(چادر) امکان پذیر است.
۵-در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، سوالات خود را از طریق پست الکترونیکی (t.takmili_edu@shahed.ac.ir) ارسال تا جواب از طریق همین آدرس داده شود.
۶- سرویس ایاب و ذهاب از متروی حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) به دانشگاه شاهد درنظر گرفته شده است.
۷- لطفا تا روز مصاحبه سایت دانشگاه و اطلاعیه های مربوطه را ملاحظه فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *