آیین‌نامه پذیرش پژوهشگران پسادکتری ابلاغ شد

آیین‌نامه پذیرش پژوهشگران پسادکتری با هدف توسعه پژوهش‌های کیفی و کاربردی ابلاغ شد.

به گزارش پی اچ دی یار، آیین‌نامه پذیرش پژوهشگران پسادکتری که با هدف توسعه پژوهش‌های کیفی و کاربردی و بهره‌گیری بیشتر از توانمندی علمی و تخصصی دانش‌‌آموختگان دکتری در طرح‌های پژوهشی و فناورانه مأموریت‌گرا و کاربردی به تصویب و توشیح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا به تمامی‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و مؤسسات وابسته به وزارت متبوع ابلاغ شد.

نیروی متخصص و تحصیل‌کرده یکی از ارکان پژوهش در نظام آموزش عالی شمرده شده و مهم‌ترین نیروهای متخصص دانش‌آموختگان دکتری تخصصی هستند که با همت دانشگاه‌های کشور در سال‌های اخیر از نظر کمی و کیفی رو به فزونی داشته‌اند.

در واقع یکی از مسیرهای پیش رو جهت بهره‌مندی از توانمندی‌های دانش‌آموختگان در فعالیت‌های پژوهشی و فناوری در دانشگاه‌ها، ادامه فعالیت‌های پژوهشی و فناوری در قالب دوره تخصصی پسادکتری در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوری است.

از آنجا که پژوهشگران پسادکتری از تجربه کافی برای انجام پژوهش برخوردار هستند، به طور مؤثری می‌توانند به مشارکت در انجام پژوهش‌های کاربردی و مورد نیاز کشور بپردازند و در کنار اعضای هیأت علمی برجسته از لحاظ پژوهشی و فناوری به حل مسائل واقعی کشور همت گمارند.

از اهداف این آیین‌نامه می‌توان به تأمین منابع انسانی پژوهشگر مورد نیاز مؤسسات و بهره‌گیری از توانمندی‌های دانش‌آموختگان مقطع تحصیلی دکتری تخصصی با هدف ارتقای کیفیت فعالیت پژوهش و فناوری مؤسسه، ارتقای توانمندی و مهارت‌های تخصصی پژوهشگران و دانش ‌آموختگان مقطع تحصیلی برای اجرای تحقیقات مستقل و مؤثر در حوزه تخصصی، ایجاد انگیزه و کمک به توان اجرایی اعضای هیأت علمی مؤسسه در ارتقای کیفیت فعالیت‌های پژوهش و فناوری، استفاده حداکثری از امکانات مؤسسه برای انجام تحقیقات کاربردی و اجرای طرح‌های تقاضامحور اشاره کرد.

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی باید شیوه‌نامه اجرایی پذیرش پژوهشگر پسادکتری را با رعایت شرایط مندرج در این آیین‌نامه تهیه و به تأیید و تصویب هیأت امنای خود برسانند؛ همچنین آبین‌نامه مذکور عطف به گذشته نمی‌شود و پژوهشگران پسادکتری که پیش از ابلاغ این آیین نامه مشغول به فعالیت شده‌اند مشمول ضوابط موجود در مؤسسه هستند.

این آیین‌نامه در ۹ ماده و ۱۰ تبصره به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم اجراست و هرگونه تفسیر و رفع ابهام توسط معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف مجاز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.