اعتراضات داوطلبان ارشد پزشکی بررسی می شود

رئیس مرکز سنجش اموزش پزشکی گفت: موضوع اعتراضات به نتایج آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در حال بررسی است البته این اعتراضات بسیار محدود بوده اند. دکتر آبتین حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به موضوع اعتراض دواوطلبان آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال 98 گفت: اعتراض به میزان ظرفیت و سهمیه ها دو موضوعی است که مرکز سنجش آموزش پزشکی تنها مجری آن است و در این زمینه تصمیم گیرنده نیست. وی گفت: ظرفیت ها و میزان پذیرش در هر رشته محلی توسط دبیرخانه های تخصصی تعیین می شود و سهمیه ها هم به طور مشخص قانون دارد. تنها در ظرفیت یک نفر در یک رشته است که سهمیه اعمال نمی شود و سهمیه آزاد در نظر گرفته می شود.

رئیس مرکز سنجش پزشکی اظهار داشت: محل تعیین سهمیه ها نیز مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند و بر اساس قانون در مورد تعداد اندک پذیرش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری اعمال سهمیه به روش «گردن کردن» انجام میشود که این گردن کردن نیز بر اساس مصوبات قانونی انجام می گیرد و مرکز سنجش پزشکی تصمیم گیرنده نیست. حیدرزاده یادآور شد: تعداد موارد محدودی اعتراض به مرکز سنجش آموزش پزشکی در همین زمینه رسیده است که ما نیز در حال بررسی این اعتراضات هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.