اعلام جزئیات مصاحبه دکتری پژوهشی 99 وزارت بهداشت

جزئیات زمان بندی و امتیازدهی مصاحبه دوره دکتری پژوهشی وزارت بهداشت در سال 99 اعلام شد.

نحوه امتیازدهی مصاحبه دکتری پژوهشی وزارت بهداشت

به گزارش پی اچ دی یار، امتیازات تحصیلی و پژوهشی مربوط به مصاحبه مقطع دکتری تخصصی پژوهشی به شرح زیر است:

سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (20 درصد) شامل:

1- مقالات معتبر بین المللی نمایه شده در نمایه های بین المللی Web of Science, PubMed, Scopus

2- مقالات معتبر منتشر شده در مجلات داخلی با زمینه علمی پژوهشی

3- ارائه خلاصه مقالات (کنگره، سمینار و همایش)

4- تألیف و ترجمه کتب علمی

5- سند ثبت اختراع (Patent) بین المللی و داخلی

6- داشتن جوایز معتبر داخلی و بین المللی (بودجه تحقیقاتی، کسب مقام در جشنواره های ملی، دانشجوی پژوهشگر نمونه)

7- سوابق درخشان پژوهشی (پایان نامه های برتر منتخب در دانشگاه ها، عضویت در هیئت تحریریه مجلات علمی، بنیاد ملی نخبگان و استعدادهای درخشان)

8- سن داوطلب

9- سطح (کیفیت) دانشگاه محل تحصیل در مقاطع قبلی (براساس h-indexدانشگاه)

10- معدل کل دوره قبل

مصاحبه علمی و بخش عملی (30 درصد) شامل:

1- ارائه شفاهی یکی از مقالات علمی متقاضی و پیشنهاد برای ادامه تحقیقات

2- آشنایی با نرم افزارهای کامپیوتری و تخصصی و آزمایشگاهی

3- تسلط به زبان انگلیسی و متون تخصصی

4- نظر استاد راهنما و سایر مصاحبه کنندگان

طرح واره (20 درصد) شامل:

1- پیشنهاد پژوهشی و تناسب آن با سوابق داوطلب

2- بیانیه هدف از ادامه تحصیل

زمان مصاحبه دکتری پژوهشی 99 وزارت بهداشت

تاریخ روز دانشگاه علوم پزشکی/سازمان/مؤسسه (محل برگزاری مصاحبه)
1399/07/19 شنبه کاشان (رشته های فیزیولوژی- علوم تغذیه- علوم تشریحی- اپیدمیولوژی)، قم (رشته اپیدمیولوژی: عصر)، لرستان (باکتری شناسی پزشکی)، گیلان (نانوفناوری دارویی)، کرمانشاه (رشته های بیوشیمی بالینی- مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)- شیمی دارویی- علوم اعصاب)، کرمان (فارماسیوتیکس- علوم اعصاب- ایمنی شناسی پزشکی- علوم تشریحی)، نیشابور (ژنتیک پزشکی- فیزیولوژی)، مازندران (رشته های ایمنی شناسی پزشکی- بهداشت محیط- شیمی دارویی- فارماکوگنوزی- زیست فناوری پزشکی- سم شناسی)، ایران (رشته های بهداشت باروری- پزشکی مولکولی- روانشناسی بالینی- فیزیک پزشکی)، گلستان (ویروس شناسی پزشکی)
1399/07/20 یکشنبه گلستان (اپیدمیولوژی)، یزد (رشته های مهندسی بافت- بیولوژی تولید مثل- علوم تغذیه-سیاستگذاری سلامت)، اراک (باکتری شناسی پزشکی)، سبزوار (بهداشت محیط)
1399/07/21 دوشنبه بابل (رشته های بیولوژی تولیدمثل- بهداشت باروری- روانشناسی بالینی- ژنتیک پزشکی- علوم تغذیه)، بهزیستی و توانبخشی (سالمندشناسی)، بوشهر (علوم و فناوری تصویربرداری پزشکی)، سمنان (ایمنی شناسی پزشکی- فیزیولوژی)، زنجان (رشته های شیمی دارویی- نانوفناوری پزشکی-نانوفناوری دارویی)، اهواز (رشته های بهداشت محیط- علوم تشریحی- قارچ شناسی پزشکی- سم شناسی- فارماسیوتیکس)، گیلان (اپیدمیولوژی)، مازندران (اپیدمیولوژی: عصر)
1399/07/22 سه شنبه هرمزگان (ژنتیک پزشکی- فیزیولوژی)، همدان (رشته های علوم اعصاب- روانشناسی بالینی- باکتری شناسی پزشکی- سم شناسی)، کردستان (اپیدمیولوژی- (بهداشت محیط: عصر))، کرمانشاه (رشته های بهداشت باروری- فارماکوگنوزی- بهداشت محیط- اپیدمیولوژی) ،شیراز (رشته های فیزیک پزشکی- ایمنی شناسی پزشکی- فارماکوگنوزی- پزشکی مولکولی- خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون- سیاست گذاری سلامت- علوم سلولی کاربردی)، ایلام (اپیدمیولوژی: عصر)
1399/07/23 چهارشنبه بقیه ا… (رشته های باکتری شناسی پزشکی- علوم اعصاب- مهندسی بافت- علوم سلولی کاربردی- ژنتیک پزشکی- (پزشکی مولکولی: عصر))، تربت حیدریه (فیزیولوژی)، پژوهشکده رویان (رشته های بیولوژی تولیدمثل- ایمنی شناسی – علوم سلولی کاربردی- پزشکی مولکولی)، رفسنجان (رشته های خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون- فیزیولوژی- اپیدمیولوژی)، شاهد (ایمنی شناسی پزشکی)، ارومیه (سم شناسی)، مشهد (رشته های انفورماتیک پزشکی- شیمی دارویی- فارماسیوتیکس- نانوفناوری دارویی- زیست فناوری دارویی- زیست فناوری پزشکی- ژنتیک پزشکی- علوم تغذیه)، شیراز (بهداشت محیط)، کرمان (اپیدمیولوژی)
1399/07/24 پنج شنبه پاستور (رشته های اپیدمیولوژی- زیست فناوری دارویی- مهندسی بافت- پزشکی مولکولی- زیست فناوری پزشکی- ویروس شناسی پزشکی)، بیرجند (ژنتیک پزشکی- بهداشت محیط)، مشهد (علوم اعصاب- فیزیولوژی)، کرمانشاه (سم شناسی)، البرز (اپیدمیولوژی: عصر)، مرکز تحقیقات انتقال خون (خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون)، مرکز تحقیقات کنترل دخانیات جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات (سیاستگذاری سلامت)
1399/07/27 یکشنبه تهران (رشته های اپیدمیولوژی- شیمی دارویی- فارماسیوتیکس- ویروس شناسی پزشکی- نانوفناوری دارویی- ایمنی شناسی پزشکی- باکتری شناسی پزشکی- زیست فناوری پزشکی- سم شناسی)، گناباد (بهداشت محیط)
1399/07/28 دوشنبه تهران (رشته های بهداشت محیط- بهداشت و ایمنی مواد غذایی- پرستاری- پزشکی مولکولی- روانشناسی بالینی- ژنتیک پزشکی- علوم اعصاب علوم سلولی کاربردی- مهندسی بافت)، شیراز (اپیدمیولوژی- سم شناسی- فیزیولوژی- قارچ شناسی پزشکی- نانوفناوری پزشکی- ویروس شناسی پزشکی)
1399/07/29 سه شنبه شهیدبهشتی (رشته های اپیدمیولوژی- انفورماتیک پزشکی- ایمنی شناسی- باکتری شناسی پزشکی- پزشکی مولکولی- علوم و صنایع غذایی- علوم تغذیه- علوم سلولی کاربردی)، اصفهان (فارماکوگنوزی)، ایران (بهداشت محیط و اپیدمیولوژی: عصر)، کرمانشاه (زیست فناوری پزشکی)
1399/07/30 چهارشنبه شهیدبهشتی (رشته های زیست فناوری دارویی- بیوشیمی بالینی- سم شناسی- شیمی دارویی- فارماسیوتیکس- فارماکوگنوزی- فیزیولوژی-قارچ شناسی پزشکی)، تبریز (اپیدمیولوژی- علوم تغذیه- ایمنی شناسی- بیولوژی تولیدمثل- پزشکی مولکولی- ژنتیک پزشکی- علوم اعصاب)، سبزوار) (بهداشت محیط)، پژوهشکده معتمد (زیست فناوری پزشکی)
1399/08/01 پنج شنبه تبریز (رشته های نانوفناوری پزشکی- شیمی دارویی- فارماسیوتیکس- فارماکوگنوزی- زیست فناوری دارویی- زیست فناوری پزشکی- نانوفناوری دارویی)، اصفهان (رشته های اپیدمیولوژی- مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)- بهداشت محیط- پزشکی مولکولی- ژنتیک پزشکی- علوم تغذیه- قارچ شناسی پزشکی)، ایلام (باکتری شناسی پزشکی)، شهرکرد (بیوشیمی بالینی- (اپیدمیولوژی: عصر))، کرمانشاه (علوم تشریحی)
1399/08/03 یکشنبه یزد (بهداشت محیط)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.