اعلام زمان مصاحبه باتأخیر دکتری ۹۶ دانشگاه مازندارن

جدول زمان‌بندی برگزاری مصاحبه‌های باتأخیر غایبین برخی رشته‌های آزمون دکتری تخصصی سال ۱۳۹۶ دانشگاه مازندارن منتشر شد.

دانشگاه مازندارن زمان مصاحبه با تاخیر متقاضیان دوره دکتری این دانشگاه را در برخی رشته ها به شرح جدول زیر اعلام کرد:

تاریخ مصاحبه با تاخیر دوره رشته کد رشته
یکشنبه      ۸ مرداد ۹۶ روزانه شیمی فیزیک ۲۴۳۶
یکشنبه      ۸ مرداد ۹۶ نوبت دوم شیمی فیزیک ۲۴۵۱
یکشنبه      ۸ مرداد ۹۶ روزانه شیمی معدنی ۲۶۲۵
یکشنبه      ۸ مرداد ۹۶ نوبت دوم شیمی معدنی ۲۶۴۰
شنبه          ۱۷ تیر  ۹۶ حقوق جزا وجرم شناسی
یکشنبه       ۱۸ تیر  ۹۶ علوم سیاسی
دوشنبه       ۱۹ تیر  ۹۶ حقوق خصوصی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.