اعلام زمان مصاحبه دکتری ۹۶ دانشگاه آزاد کرمانشاه

مصاحبه داوطلبان آزمون دکتری ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه از ابتدای مرداد ماه آغاز خواهد شد.

 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه در این جلسه با اشاره به واگذاری برنامه مصاحبه با پذیرفته شدگان مقطع دکتری به مراکز استان ها از تاریخ اول تا چهارم مرداد سال جاری در راستای برنامه ریزی و اجرای مناسب این مصاحبه ها در استان کرمانشاه توضیحاتی ارائه و فرآیند انجام مناسب و درخور دانشگاه را تشریح کرد.

همچنین دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه برای پذیرفته شدگان آزمون دکتری سال جاری در ۱۴رشته و به تعداد ۱۹۶۰ نفر معرفی برای مصاحبه اختصاصی در مرداد یکی از مراکز دانشگاهی برای انجام این امر مهم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.