اعلام زمان مصاحبه 247 رشته جدید دکتری 98 دانشگاه آزاد

برنامه زمان بندی برگزاری مصاحبه 247 رشته جدید آزمون دکتری 98 و نیز پذیرش بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی یار، برنامه زمان بندی برگزاری مصاحبه 280 رشته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی تا امروز اعلام شده است. بنا بر اعلام این دانشگاه، زمان مصاحبه دکتری 98 سایر رشته ها به تدریج متعاقبا اعلام خواهد شد.

داوطلبان دعوت شده به مصاحبه  رشته های اعلام شده که نسبت به ثبت نام در سامانه به منظور اعلام آمادگی جهت شرکت در مصاحبه اقدام نموده اند، می توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش به آدرس www.azmoon.net از تاریخ و زمان مصاحبه خود مطلع شوند.

مصاحبه رشته های دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی از روز شنبه 22 تیر ماه در واحد علوم تحقیقات تهران آغاز شده است.

داوطلبان لازم است در زمان حضور جهت مصاحبه و ارزیابی تخصصی، مدارک شناسایی (اصل شناسنامه و کارت ملی)،کلیه سوابق علمی، آموزشی، تحقیقاتی شامل مقاله، پروژه، ترجمه، تالیف، گواهی ثبت اختراع و یا کسب مقام درجشنواره های علمی در زمینه های مرتبط با رشته به انضمام نسخه ای از ریز نمرات و پایان نامه کارشناسی ارشد و مدرک زبان خارجی معتبر را همراه خود داشته باشند.

شایان ذکر است نتایج کلیه رشته های دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی همزمان با نتایج سایر دانشگاه ها تا هفته اول شهریور ماه اعلام خواهد شد.

فهرست رشته هایی که زمان مصاحبه آنها تا امروز مشخص شده به شرح جدول زیر است:

کد رشته عنوان رشته
21535 آب و هواشناسی
30801 آمار
20332 آموزش زبان آلمانی
20312 آموزش زبان انگلیسی
20322 آموزش زبان فرانسه
30111 آموزش ریاضی
20646 آموزش عالی – مدیریت آموزش عالی
10544 آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای
20327 ادبیات فرانسه
20453 ادیان و عرفان
20951 اقتصاد – اقتصاد سلامت
50174 اقتصاد کشاورزی – اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
50173 اقتصاد کشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
50172 اقتصاد کشاورزی – بازاریابی محصولات کشاورزی
50179 اقتصاد کشاورزی – سیاست و توسعه کشاورزی
20952 اقتصاد نفت و گاز – بازارها و مالیه نفت و گاز
20953 اقتصاد نفت و گاز – حقوق و قراردادهای نفت و گاز
50669 اگروتکنولوژی – علوم علف های هرز
50670 اگروتکنولوژی – فیزیولوژی گیاهان زراعی
10560 انگل شناسی
10553 ایمنی شناسی
21371 باستان شناسی – پیش از تاریخ
21366 باستان شناسی – دوران اسلامی
21372 باستان شناسی – دوران تاریخی
10551 باکتری شناسی
20603 برنامه ریزی درسی
10541 بهداشت خوراک دام
10503 بهداشت مواد غذایی
10561 بهداشت و بیماری های آبزیان
10542 بهداشت و بیماری های پرندگان
50607 بیماری شناسی گیاهی
10562 بیماری های داخلی دام های بزرگ
10563 بیماری های داخلی دام های کوچک
50331 بیوتکنولوژی کشاورزی
30528 بیوشیمی
30512 بیوفیزیک
21471 بیومکانیک ورزشی
60115 پژوهش هنر
21115 تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام
21125 تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
21119 تاریخ -تاریخ اسلام
60174 تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی
21138 تاریخ فرهنگ و تمدن ایران دوره اسلامی
20481 تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50178 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار – آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست
50177 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار – ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
20457 تصوف و عرفان اسلامی
50214 توسعه کشاورزی
20570 جامعه شناسی – توسعه اجتماعی – روستایی
20565 جامعه شناسی – جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
20568 جامعه شناسی – جامعه شناسی سیاسی
20569 جامعه شناسی – جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
21420 جامعه شناسی ورزشی
20566 جامعه شناسی- جامعه شناسی فرهنگی
20574 جامعه شناسی- جامعه شناسی گروه های اجتماعی
10512 جراحی دامپزشکی
21518 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
21501 جغرافیا و برنامه ریزی شهری
21506 جغرافیای سیاسی
20506 جمعیت شناسی
21301 حسابداری
50209 حشره شناسی کشاورزی
20805 حقوق جزا و جرم شناسی
20807 حقوق خصوصی
20808 حقوق عمومی
20815 حقوق بین الملل عمومی
10547 رادیولوژی دامپزشکی
21424 رفتار حرکتی
20810 روابط بین الملل
20735 روان شناسی
20733 روان شناسی بالینی
20731 روان شناسی تربیتی
20734 روان شناسی سلامت
20732 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
30113 ریاضی – آنالیز
30112 ریاضی – جبر
30146 ریاضی – هندسه (توپولوژی)
30115 ریاضی کاربردی ـ آنالیز عددی
30106 ریاضی کاربردی ـ تحقیق در عملیات
20311 زبان وادبیات انگلیسی
20202 زبان وادبیات عربی
20101 زبان وادبیات فارسی
20394 زبان شناسی
20112 زبان و ادبیات فارسی – ادبیات حماسی
20111 زبان و ادبیات فارسی – ادبیات عرفانی
20110 زبان و ادبیات فارسی – ادبیات غنایی
21096 زبان های باستانی ایران
30496 زیست شناسی جانوری – سلولی و تکوینی
30595 زیست شناسی جانوری – فیزیولوژی
30589 زیست شناسی دریا – جانوران دریایی
30531 زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا
30586 زیست شناسی سلولی و مولکولی
30499 زیست شناسی گیاهی – بوم شناسی
30498 زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی
30497 زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک
30598 زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی
30585 زیست فناوری میکروبی
30211 ژئوفیزیک – زلزله شناسی
30267 ژئوفیزیک – ژئوالکتریک و الکترومغناطیس
30209 ژئوفیزیک – لرزه شناسی
30213 ژئوفیزیک-گرانی سنجی
30500 ژنتیک مولکولی
50185 ژنتیک و به نژادی گیاهی
21565 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
20722 سنجش و اندازه گیری
20552 سیاست گذاری فرهنگی
60214 شهرسازی
30314 شیمی -شیمی آلی
30311 شیمی -شیمی تجزیه
30313 شیمی -شیمی فیزیک
30312 شیمی -شیمی معدنی
30343 شیمی کاربردی
60215 طراحی شهری
20480 عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی (ره)
21719 علم اطلاعات و دانش شناسی – بازیابی اطلاعات و دانش
21722 علم اطلاعات و دانش شناسی – مدیریت اطلاعات و دانش
20516 علوم ارتباطات
20936 علوم اقتصادی – اقتصاد اسلامی
20954 علوم اقتصادی – اقتصاد ایران
20938 علوم اقتصادی – اقتصاد بخش عمومی
20955 علوم اقتصادی – اقتصاد بین الملل
20937 علوم اقتصادی – اقتصاد پولی
20935 علوم اقتصادی – اقتصاد سنجی
20940 علوم اقتصادی – اقتصاد شهری و منطقه ای
20930 علوم اقتصادی – اقتصاد مالی
20939 علوم اقتصادی – توسعه اقتصادی
50118 علوم دامی – تغذیه دام
50121 علوم دامی – تغذیه طیور
50153 علوم دامی – ژنتیک و اصلاح دام و طیور
30431 علوم زمین – پترولوژی
30449 علوم زمین – تکتونیک
30448 علوم زمین – رسوب شناسی
30430 علوم زمین – زمین شناسی اقتصادی
30435 علوم زمین – زمین شناسی زیست محیطی
30446 علوم زمین – فسیل شناسی و چینه شناسی
20831 علوم سیاسی – اندیشه های سیاسی
20830 علوم سیاسی – جامعه شناسی سیاسی
20832 علوم سیاسی – مسائل ایران
20881 علوم سیاسی- سیاست گذاری عمومی
20429 علوم قرآن و حدیث
30141 علوم کامپیوتر – محاسبات نرم و هوش مصنوعی
50656 علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی
50654 علوم و مهندسی آب – سازه های آبی
50655 علوم و مهندسی آب – منابع آب
50649 علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی
50650 علوم و مهندسی آبخیز – حفاظت آب و خاک
50190 علوم و مهندسی باغبانی – اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
50191 علوم و مهندسی باغبانی – فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی
50479 علوم و مهندسی جنگل – علوم زیستی جنگل
50478 علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل
50431 علوم و مهندسی شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان
50418 علوم و مهندسی صنایع غذایی – زیست فناوری مواد غذایی
50426 علوم و مهندسی صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی
50415 علوم و مهندسی صنایع غذایی – صنایع غذایی
50417 علوم و مهندسی صنایع غذایی – فناوری مواد غذایی
50668 علوم و مهندسی محیط زیست
50474 علوم و مهندسی مرتع
10556 فارماکولوژی
20543 فرهنگ و ارتباطات
20443 فقه شافعی
20454 فقه و مبانی حقوق اسلامی
20456 فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره)
20491 فلسفه – فلسفه عصر جدید
20492 فلسفه – فلسفه معاصر
20493 فلسفه – فلسفه یونان و قرون وسطی
21008 فلسفه اسلامی
21004 فلسفه تطبیقی
20628 فلسفه تعلیم و تربیت
21003 فلسفه علم
20427 فلسفه و کلام اسلامی
60146 فلسفه هنر
30271 فیزیک – اپتیک و لیزر
30270 فیزیک – ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
30266 فیزیک – فیزیک آماری و سامانه های پیچیده
30265 فیزیک – فیزیک پلاسما
30268 فیزیک – فیزیک ماده چگال
30249 فیزیک – فیزیک هسته ای
30272 فیزیک – گرانش و کیهان شناسی
30273 فیزیک دریا – دینامیک
30274 فیزیک دریا – ساحلی
10557 فیزیولوژی
21423 فیزیولوژی ورزشی
10555 قارچ شناسی
21373 کارآفرینی
20494 کلام – فلسفه دین و مسائل جدید کلامی
20451 کلام – کلام اسلامی
10509 کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
21324 مالی – بانکداری
21326 مالی – بیمه
21327 مالی – حقوق مالی
21325 مالی – مالی بین المللی
21323 مالی – مهندسی مالی
10564 مامایی و بیماری های تولید مثل دام
21212 مدیریت آموزشی
21214 مدیریت محیط زیست – مدیریت محیط زیست
21247 مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
21064 مدیریت تکنولوژی – مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی
21065 مدیریت تکنولوژی – مدیریت تحقیق و توسعه
21066 مدیریت تکنولوژی – مدیریت نوآوری
50136 مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک
21210 مدیریت دولتی(کلیه گرایش های حائز شرایط مصاحبه)
21181 مدیریت رسانه
21047 مدیریت صنعتی – استراتژی صنعتی
21269 مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات
21049 مدیریت صنعتی – تولید و عملیات
21278 مدیریت صنعتی – مالی
21048 مدیریت صنعتی – مدیریت سیستم ها
21368 مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار هوشمند
21393 مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت خدمات و توسعه فناوری اطلاعات
21225 مدیریت محیط زیست-اقتصاد محیط زیست
21226 مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست
50139 مدیریت منابع خاک
21242 مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
21422 مدیریت ورزشی
20510 مردم شناسی
21602 مشاوره
60206 معماری
60231 معماری منظر
40111 مهندسی پزشکی – بیوالکتریک
40109 مهندسی پزشکی – بیومکانیک
40201 مهندسی شیمی
40310 مهندسی صنایع
40123 مهندسی برق ـ قدرت
40151 مهندسی برق – کنترل
40084 مهندسی برق – مخابرات سیستم
40078 مهندسی برق – مخابرات میدان و موج
40101 مهندسی برق- الکترونیک
41407 مهندسی پزشکی – بافت
40730 مهندسی پزشکی-بیومتریال
40204 مهندسی پلیمر
41408 مهندسی سیستم های انرژی – انرژی و محیط زیست
41429 مهندسی سیستم های انرژی – فناوری های انرژی
41412 مهندسی سیستم های انرژی – مدل سازی انرژی
50642 مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی – صنایع سلولزی
50643 مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی – کامپوزیت های لیگنو سلولزی
40455 مهندسی عمران ـ حمل و نقل
40400 مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی
40383 مهندسی عمران – زلزله
40471 مهندسی عمران – سازه
40550 مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه های دریایی
40390 مهندسی عمران – مهندسی محیط زیست
40436 مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت
40397 مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب
40486 مهندسی عمران -راه وترابری
40444 مهندسی عمران- ژئوتکنیک
41024 مهندسی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیکی
41043 مهندسی کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری
41044 مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز
41057 مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری
41002 مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
41402 مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضلاب
41403 مهندسی محیط زیست – آلودگی هوا
41401 مهندسی محیط زیست – منابع آب
41410 مهندسی محیط زیست – مواد زائد جامد
41411 مهندسی معدن – استخراج مواد معدنی
40541 مهندسی معدن – اکتشاف مواد معدنی
40529 مهندسی معدن -فرآوری مواد معدنی
40515 مهندسی معدن-مکانیک سنگ
50300 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی – مدیریت و تحلیل سامانه ها
40664 مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
40669 مهندسی مکانیک – ساخت و تولید
40789 مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات
40790 مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات
50389 مهندسی مکانیک بیوسیستم – انرژی های تجدید پذیر
50295 مهندسی مکانیک بیوسیستم – طراحی ماشین های کشاورزی
50390 مهندسی مکانیک بیوسیستم – فناوری پس از برداشت
40720 مهندسی مواد و متالورژی
40803 مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی
40819 مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف
40234 مهندسی نفت
41208 مهندسی هسته ای – پرتو پزشکی
41201 مهندسی هسته ای – مهندسی انرژی هسته ای
41103 مهندسی هوا فضا – آیرودینامیک
41110 مهندسی هوا فضا – جلوبرندگی
41119 مهندسی هوا فضا – سازه های هوایی
41109 مهندسی هوا فضا- دینامیک پرواز و کنترل
41108 مهندسی هوا فضا- مهندسی فضایی
30507 میکروبیولوژی
10552 ویروس شناسی
30702 هواشناسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.