پذیرش دکتری بدون آزمون 1400 دانشگاه قرآن و حدیث

ه گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه قرآن و حدیث از میان دانشجویان و دانش‌آموختگان ممتاز دوره کارشناسی ارشد این دانشگاه و دیگر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دارای شرایط  آیین نامه دکتری بدون آزمون به صورت بدون آزمون و صرفاً با بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه علمی، دانشجوی دکتری می‌پذیرد.

دارندگان شرایط زیر می‌توانند حداکثر تا تاریخ 1400/04/30 مدارک خود را به دانشگاه قرآن و حدیث ارسال نمایند.

شرایط ثبت نام دکتری بدون آزمون

1- دانش‌آموخته یا دانشجوی نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد دانشگاه های داخل کشور مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

تبصره 1: دانشجویان نیمسال آخر (چهارم)، در صورت پذیرش بایستی حداکثر تا 1400/06/31 از پایان‌نامه خود دفاع و رسما دانش‌آموخته شوند؛ در غیر این صورت اسامی آنان از فهرست داوطلبان واجد شرایط پذیرش حذف خواهد شد.

تبصره 2: مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داوطلبان با مدارک حوزوی نمی‌توانند از تسهیلات این آیین‌نامه بهره‌مند شوند.

تبصره 3: مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داوطلبان پذیرش شده در مقطع کارشناسی ارشد از طریق آزمون اختصاصی، نمی‌توانند از تسهیلات این آیین‌نامه بهره‌مند شوند.

تبصره 4: مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داوطلبان با مدرک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد، مجاز به درخواست پذیرش از این طریق نیستند.

تبصره 5: مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اتباع غیرایرانی و دانش‌آموختگان دانشگاه‌های خارج از کشور، مجاز به درخواست پذیرش از این طریق نیستند.

2- دارابودن مدرک کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی مورد تقاضا در دوره دکتری؛

تبصره 1: داوطلبانی که طول دوره تحصیل آنان در مقطع کارشناسی ارشد بیش از ۵ نیمسال استمرار داشته است؛ مجاز به درخواست پذیرش از این طریق نیستند.

تبصره 2: دانش‌آموختگانی که پیش از 2 سال از زمان دانش‌آموختگی مقطع کارشناسی ارشد آنان گذشته باشد؛ مجاز به درخواست پذیرش از این طریق نیستند.

(صرفاً دانش آموختگان 98/07/01 به بعد، در صورت دارا بودن شرایط دیگر به ویژه بند 4، می‌توانند متقاضی باشند.)

3- داشتن میانگین معدل کل 16 و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل ۱۷ و بالاتر (بدون احتساب نمره پایان‌نامه) در دوره کارشناسی ارشد؛

4- کسب حداقل ۷۰ امتیاز از مجموع فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی (دارابودن حداقل ۲ مقاله علمی پژوهشی چاپ شده) و مصاحبه علمی مطابق جدول ارزشیابی (انتهای اطلاعیه)

 نحوه ثبت‌نام و ارسال مدارک

داوطلبان باید مدارک مورد نیاز ذیل را حداکثر تا پایان وقت اداری 1400/04/30 صرفاً از طریق پست پیشتاز به نشانی دانشگاه ارسال نمایند و رسید پستی را نزد خود نگاه دارند. درج عبارت «مربوط به پذیرش بدون آزمون دکتری» و «نام رشته مورد تقاضا» بر روی پاکت الزامی است.

مدارک ثبت نام دکتری استعداد درخشان 1400 دانشگاه قرآن و حدیث

1- تکمیل شده فرم درخواست پذیرش؛ (دریافت فرم تقاضای پذیرش بدون آزمون)

2- تکمیل شده فرم مشخصات تفصیلی (CV) به همراه الصاق عکس جدید؛ (دریافت فرم CV)

3- تصاویر تمام صفحات شناسنامه (با شماره سریال) و کارت ملی؛

4- تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1400؛ (در صورت شرکت در آزمون سال 1400)

5- فرم تکمیل شده گواهی تأیید معدل، نمره پایان‌نامه، تاریخ فراغت از تحصیل و طول مدت تحصیل؛

6- تصویر کامل کلیه مقالات علمی- ترویجی، علمی-پژوهشی، ISI، ISC که چاپ شده و یا دارای گواهی پذیرش چاپ باشند.

– در صورت چاپ مقاله، تصوی رجلد مجله حتماً ضمیمه شود./ – گواهی پذیرش چاپ برای آن دسته از مقالاتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشند./ -گواهی اعتبار درجه علمی ترویجی، علمی پژوهشی، ISI، ISC مجلات داخلی و خارجی که مقالات متقاضی در آن چاپ شده یا خواهد شد.

7- تصویر مدرک تحصیلی یا گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی) کارشناسی ارشد با ذکر معدل به همراه ریز نمرات؛

8- تصویر مدرک تحصیلی یا گواهی (تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی) کارشناسی با ذکر معدل به همراه ریز نمرات؛

9- تصویر گواهی زبان خارجی معتبر؛ (مطابق با جدول همترازی نمرات آزمون زبان انگلیسی مندرج در آیین‌نامه مذکور)

10- تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر (ویژه برادران).

11- اصل رسید بانکی به مبلغ 2/500/000 ریال به شماره حساب دانشگاه قرآن و حدیث نزد بانک ملت؛ (درج شماره شناسه به صورت صحیح و خوانا بر روی فیش واریزی الزامی است.)

 نکات مهم

* مدارک ارسالی و وجوه پرداختی مسترد نمی‌گردد. بنابراین داوطلبان محترم با دقت و در صورت دارا بودن کلیه شرایط اقدام به ارسال مدارک نمایند.

*متقاضیان صرفاً می‌توانند در یک رشته داوطلب شوند، تشخیص صلاحیت برای ورود به مقطع دکتری بر اساس مدارک ارسالی متقاضی و نتیجه مصاحبه علمی وی، بر عهده گروه آموزشی مربوط و تأیید معاونت آموزشی دانشگاه است.

* مدارک ناقص و مدارکی که بعد از موعد مقرر به دانشگاه رسیده باشد، بررسی نخواهد شد.

*زمان و مکان برگزاری مصاحبه در موقع مقتضی از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. خواهشمند است از هرگونه تماس و یا مراجعه غیر ضروری به دانشگاه خودداری شود.

*ادامه تحصیل قبول شدگان نهایی، همراه با پرداخت شهریه تحصیلی است و تغییر رشته و یا انتقال افراد پذیرفته شده به سایر دانشگاه‌ها مجاز نیست.

* پذیرش نهایی متقاضیان جهت ورود بدون آزمون در مقطع دکتری و ثبت‌نام قطعی، منحصرا پس از تأیید سازمان سنجش آموزش کشور و تأیید دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش دانشجو و واحد گزینش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها صورت خواهد گرفت. بدیهی است تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه، هیچگونه حقی را برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.

جدول ارزشیابی داوطلبان بدون آزمون دکتری

ردیف نوع فعالیت پژوهشی حداقل امتیاز حداکثر امتیاز
1 1-1) مقالات چاپ شده علمی پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با پایان‌نامه

2-1) گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

3-1) برگزیدگی در جشنواره‌های علمی معتبر بین‌المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا)

7 امتیاز (الزامی) 22 امتیاز
2 مقالات علمی ترویجی چاپ شده مرتبط با پایان‌نامه 6 امتیاز
3 مقاالت چاپ شده در کنفرانس‌های معتبر (داخلی با خارجی) 4 امتیاز
4 تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی 4 امتیاز
5 کیفیت پایان‌نامه کارشناسی ارشد 4 امتیاز
6 ایده مکتوب برای پژوهش و طرح مدون رساله دکتری (قابل ارائه در جلسه مصاحبه)               – (3 امتیاز مازاد)
جمع امتیازات پژوهشی 7 امتیاز (الزامی) 40
ردیف نوع فعالیت پژوهشی حداقل امتیاز حداکثر امتیاز
7 معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی               – تا 6 امتیاز
8 معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته               – تا 5 امتیاز
9 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی (سنوات مجاز: 8 نیمسال)               – 3 امتیاز
10 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (سنوات مجاز: 5 نیمسال)               – 3 امتیاز
11 برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی               – 5 امتیاز
12 مدرک زبان معتبر               – 8 امتیاز
جمع امتیازات پژوهشی 0 30
ردیف نوع فعالیت پژوهشی حداقل امتیاز حداکثر امتیاز
13 تسلط علمی بر مباحث مرتبط با رشته مورد درخواست               – 10 امتیاز
14 تسلط بر زبان عربی               – 8 امتیاز
15 تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سوالات مرتبط با رشته مورد درخواست               – 5 امتیاز
16 هم‌راستایی زمینه پژوهشی با اولویت‌های علمی گروه آموزشی مربوط               – 4 امتیاز
17 شخصیت، متانت، برازندگی و نحوه تعامل و قدرت ایجاد ارتباط               – 3 امتیاز
18 هوش عمومی، فطانت و زیرکی               – 5 امتیاز
19 ویژگی خاص: حافظ بودن، تسلط بر زبان دوم در صورت نداشتن مدرک معتبر               – (4 امتیاز مازاد)
    0 3

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *