انتشار اطلاعیه پذیرش دکتری بدون آزمون 99 دانشگاه زابل

فراخوان پذیرش دانشجو از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان برای مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی 1399-1400 دانشگاه زابل منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی یار، دانشگاه زابل براساس آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر طبق موارد مندرج در این اطلاعیه از بین داوطلبان واجد شرایط دانشجوی دکتری می پذیرد.

مهلت ارسال مدارک تا تاریخ 1399/2/25 می باشد.

شرایط داوطلبان متقاضی ثبت نام در دوره دکتری بدون آزمون با استفاده از تسهیلات آئین نامه برگزیدگان علمی دانشگاه زابل در نیمسال اول 1400-1399:

شرایط شرکت در فراخوان دکتری بدون آزمون دانشگاه زابل

1- داشتن مدرک کارشناسی ارشد از یکی از دانشگاه های مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری متناسب با رشته و گرایش تحصیلی در دوره دکتری.

تبصره 1: دارندگان مدرک معادل اجازه شرکت در آزمون را ندارند.

تبصره 2: دانشجویان نیمسال آخر به شرط این که تا تاریخ 1399/6/31 از پایان نامه خود دفاع نمایند نیز می توانند با ارائه گواهی از دانشگاه مربوطه در این آزمون شرکت نمایند.

2- در زمان تقاضا نباید بیش از دو سال از تاریخ فراغت از تحصیل مقطع کارشناسی ارشد متقاضی گذشته باشد.

3- پذیرش در دوره دکتری تمام وقت بوده و پذیرفته شدگان مشمول کلیه مقررات آموزشی وزارت متبوع و جاری در دانشگاه زابل می باشند. مطابق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پذیرفته شدگان نهایی ملزم به سپردن تعهد تحصیل تمام وقت به دانشگاه برای کل مدت تحصیل دوره دکتری خواهند بود. لذا داوطلب نباید به موسسه دیگری تعهد خدمت داشته یا در استخدام محل دیگری باشد.

تبصره: داوطلبان شاغل در سازمان ها و دستگاه های دولتی در صورت قبولی در آزمون باید موافقت بالاترین مقام مسئول سازمان را جهت ادامه تحصیل خود ارائه نمایند.

4- داشتن یکی از شرایط آئین نامه جدید ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

5- تکمیل فرم های ثبت نام و ارسال کلیه مدارک لازم تا تاریخ 1399/2/25

شرایط استفاده از آئین نامه دکتری بدون کنکور

1- داشتن میانگین کل 16 و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل 17 و بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد (یا میانگین همتراز شده هر یک از دوره های مذکور طبق دستورالعمل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه)

2- نمره پایان نامه با درجه عالی و خیلی خوب.

3- حداکثر از زمان فراغت از تحصیل بیش از 7سال نگذشته باشد.

4- پذیرش شامل دوره های غیرانتفاعی- غیردولتی، دانشگاه پیام نور، پردیس های خودگردان و بین المللی و دانشگاه آزاد اسلامی نمی گردد.

5-  کسب حداقل نمره 50 از آزمون زبان ( MCHE و یا معادل آن در سایر آزمون ها) قبل از آزمون جامع دکتری (مطابق با آیین نامه دوره دکتری مصوب وزارت)

6- پذیرش افراد مشمول این آیین نامه صرفاً در همان رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی امکان پذیر است.

7- تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس این آیین نامه مجاز نیست.

نحوه ارائه فعالیت های علمی برگزیده جهت شرکت در فراخوان دکتری بدون کنکور

1- مقالات ارائه شده طبق جدول شماره 1 مورد ارزیابی قرار گرفته و باید چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چاپ بوده و مستخرج از پایان نامه باشد.

تبصره 1: دانشجو پس از کسب پذیرش در مقطع دکتری فقط تا پایان نیمسال اول تحصیلی، فرصت خواهد داشت که مقاله خود را که دارای گواهی پذیرش است، به چاپ رسانده و اصل آن را ارائه نماید در غیر این صورت قبولی وی لغو خواهد شد.

تبصره 2: منظور از پذیرش مقاله، پذیرش بدون قید و شرط مقاله می باشد.

2- هر گونه ثبت اختراع باید مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران باشد.

3- برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر(خورازمی، فارابی، رازی و یا ابن سینا) باید تایید دبیرخانه جشنواره را کسب و ارائه نمایند.

4- برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی باید تایید دبیرخانه المپیاد را کسب و ارائه نمایند.

5- مقاله، اختراع و یا کتابی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که داوطلب در آن، نفر اول باشد و یا نام وی بلافاصله بعد از استاد راهنما یا مشاور و یا یکی از اعضای هیات علمی ذکر شود و یا مخترع اصلی اختراع، نویسنده، مسئول کتاب و یا ارائه دهنده اصلی کنفرانس علمی باشد در غیر این صورت به آن امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

ظرفیت پذیرش دکتری استعداد درخشان دانشگاه زابل

1- حداکثر %20 ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی – پژوهشی دوره روزانه دکتری دانشگاه به پذیرش بدون آزمون دانشجویان واجد شرایط اختصاص دارد.

2- ظرفیت مذکور مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون دانشگاه می باشد.

نکات مهم:

1- دانش آموختگان حداکثر تا 2 سال پس از فراغت از تحصدیل می توانند از تسهیلات پذیرش بدون آزمون برای ورود به دوره دکتری برخوردار شوند، لذا داوطلبان توجه داشته باشند در زمان ثبت نام در فراخوان، از تاریخ فراغت از تحصیل آنها، دو سال بیشتر نگذشته باشد.

2- دانشجویان نیمسال آخر چنانچه تا پایان شهریور ماه 1399 بتوانند از پایان نامه خود دفاع نمایند، مجاز خواهند بود با رعایت سایر شرایط و با ارائه مدارک لازم در این فراخوان شرکت نمایند.

3- دانش آموختگان دانشگاه های آزاد اسلامی، کلیه موسسدات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، پیام نور، جامع علمی-کاربردی و همچنین دانش آموختگان دوره های مجازی، نیمه حضوری، بین الملل، پردیس بین الملل و پردیس خودگردان، مجاز به ورود بدون آزمون به دوره دکتری نمی باشند.

4- دانش آموختگان اتباع خارجی و فارغ التحصیلان دانشگاه های خارج از کشور، مجاز به استفاده از این آیین نامه برای ورود بدون آزمون به دوره دکتری نیستند.

5- متقاضی باید در هنگام ارائه درخواست پذیرش و یا حداکثر تا زمان آزمون جامع دوره دکتری حد نصاب لازم از یکی از آزمون های زبان مطابق با جدول شماره 4 کسب نماید. گواهی زبان فقط تا دو سال معتبر است.
MSRT (MCHE) – IELTS –TOEFL (PBT)-TOEFL (IBT)-TOEFL (CBT)-TOLIMO

6- اولویت ادامه تحصیل دانشجو در همان رشته تحصیلی مرتبط در دوره کارشناسی ارشد می باشد.

7- دانش آموختگان فقط در صورت دفاع از پایان نامه با درجه عالی موفق به کسب امتیازات لازم خواهند شد.

8- سنوات تحصیل قابل قبول برای امتیاز دهی، مطابق با جدول شماره 2 در مقطع کارشناسی 8 نیمسال و در مقطع کارشناسی ارشد 4 نیمسال است.

تبصره 1: داوطلبان رشته هایی که سنوات مجاز تحصیل آنها ، طبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مقطع کارشناسی، 9 نیمسال و کارشناسی ارشد ناپیوسته 5 نیمسال تصویب شده اند، امتیازت لازم را مطابق با بند 8 و 9 جدول شماره 2 اخذ خواهند نمود.

9- در صورت انصراف فرد پذیرفته شده، جایگزینی پذیرش نخواهد شد.

10- تغییر رشته و گرایش بعد از قبولی و کسب پذیرش، به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.

11- مدارک داوطلبان و وجه دریافتی، به هیچ عنوان مسدترد نخواهد شدد لذا به داوطلبان توصیه می شود با دقت لازم مفاد آگهی را مطالعه و فقط درصورت دارا بودن شرایط مربوط، نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمایند.

12- ارائه یک نسدخه از پایان نامه و نیز نسخه اصل کلیه مقالات، کتب، تألیفات و سایر فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی داوطلب در زمان مصاحبه الزامی است.

13- دانشگاه در رد یا قبول تقاضای داوطلبان از اختیارات لازم برخوردار بوده و ملزم به تکمیل ظرفیت دوره دکتری خود نخواهد بود.

14- با توجه به اینکه ادامه تحصدیل در مقطع دکتری بصورت تمام وقت می باشد، داوطلبان شاغل در وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی باید قبل از ثبت نام موافقت کتبی و بدون قید و شرط محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل کسب نمایند.

15- افرادی که در دوره کارشناسی ارشد خود از سهمیه بدون آزمون استفاده کرده اند، می توانند از این سهمیه در دوره دکتری نیز استفاده نمایند.

فرآیند پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه زابل

1- پس از امتیازدهی به کلیه امتیازات آموزشی و پژوهشی داوطلب بر اساس جداول شماره 1، 2، و 4 که توسط کمیته علمی رشته ذیربط صورت می گیرد، فقط از داوطلبانی که مجموع امتیازات آنها 30 و یا بیشتر باشد برای مصاحبه علمی دعوت بعمل خواهد آمد.

2- امتیاز مصاحبه علمی حداکثر 30 امتیاز است.

3- داوطلبانی که حداقل 60 امتیاز از فعالیت های آموزشدی و پژوهشی و مصاحبه را مطابق با جداول شماره 1، 2، و 3 کسب نمایند، به ترتیب امتیاز در اولویت بررسی مجدد، قرار خواهند گرفت.

4- پس از بررسی نهایی، اسامی پذیرفته شدگان اولیه در موعد مقرر، از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه اعلام خواهد شد.

5- پذیرش نهایی و قطعی داوطلبان منحصراً پس از تایید سازمان سنجش آموزش کشور و هیات مرکزی گزینش دانشجو وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری صورت خواهد گرفت.

مدارک لازم جهت شرکت در فراخوان دکترا بدون کنکور

1- تصویر مدارک تحصیلی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

2- ریز نمرات مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

3- تصویر از کارت ملی، تمام صفحات شناسنامه و کارت پایان خدمت

4- یک نسخه از مقالات چاپ شده

5- تاییدیه پذیرش قطعی مقالات در حال چاپ

6- گواهی دال بر احراز حد نصاب یکی از آزمون های زبان معتبر مطابق با جدول شماره 4

7- نسخه تکمیل و امضا شده فرم شماره 0و در صورت لزوم فرم شماره 2

8- دو فقره توصیه نامه که بصورت جداگانه در داخل پاکت های سربسته بوده و ممهور شده باشند

9- دو قطعه عکس 4*3

10- چکیده پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد

11- تصویر مدارک مربوط به سوابق علمی، آموزشی، پژوهشی و فعالیت های فوق برنامه و افتخارات علمی (از قبیل گواهی رتبه آزمون سراسری کارشناسی و کارشناسی ارشد، گواهی رتبه تحصیلی، گواهی مسابقات علمی و بین المللی معتبر و کسب مقام در جشنواره خوارزمی)

12- اصل رسید بانکی به مبلغ دو میلیون ریال (2.000.000 ریال)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *