انتشار اطلاعیه پذیرش دکتری ۹۶ دانشگاه هنر

زمان برگزاری مصاحبه‌های آزمون دکتری ۱۳۹۶ دانشگاه هنر تهران از سوی این دانشگاه اعلام شد.

متن اطلاعیه دانشگاه هنر به شرح ذیل می باشد:
با توجه به آیین نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری، پذیرش دانشجو در این آزمون شامل اجرای فرآیند دو مرحله ای است، که اجرای این مراحل مطابق با قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مصوب مورخه ۹۴/۱۲/۱۸ مجلس محترم شورای اسلامی می باشد. مرحله اول مربوط به سنجش علمی بوده که برگزاری آزمون آن از طریق سازمان سنجش کشور انجام گرفته و مرحله دوم آن شامل بررسی سوابق علمی داوطلبان است که توسط دانشگاه های پذیرنده دانشجو صورت می گیرد. در راستای اجرای مرحله دوم به اطلاع پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون نیمه متر کز دکتری سال ۱۳۹۶ که به دانشگاه هنر معرفی شده اند، می رساند لازم است برابر مفاد اطلاعیه ذیل، جهت انجام مصاحبه به همراه مدارک آموزشی و پژوهشی مندرج در این دستورالعمل و بر اساس جدول زمان بندی تعیین شده که در همین اطلاعیه منعکس شده است به این دانشگاه مراجعه نمایند.

اطلاعیه پذیرش دانشجو:

الف) نحوه گزینش دانشجو:

در این مرحله با بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و انجام مصاحبه برگزیدگان نهایی عینا برابر شیوه نامه اجرایی آیین نامه آزمون ورودی سازمان سنجش آموزش کشور امتیازدهی، تعیین و جهت جمع بندی نهایی به سازمان سنجش آموزش کشور معرفی می شوند. (نحوه امتیاز دهی به هر بخش از فعالیت های داوطلبان ذیل همین دستورالعمل در فرم شماره ۲ آورده شده است).

ب) زمان مراجعه داوطلبان:

لازم است داوطلبان با مراجعه به فایل پیوست از روز مصاحبه و زمان تقریبی برای بررسی مدارک و مصاحبه آگاهی یابند. دواطلبانی که زمان مصاحبه آنها برای نوبت صبح تعیین شده است، از ساعت ۸:۳۰ روز مربوطه به دانشگاه هنر مراجعه نمایند. تا پس از اخذ نوبت مصاحبه، به ترتیب به محل مصاحبه دعوت شوند. ساعت مراجعه و اخذ نوبت برای داوطلبان عصر، ساعت ۱۳:۳۰ خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *