تایید وجود سوالات تکراری در آزمون دکتری تخصصی داروسازی

نتایج آزمون دکتری تخصصی داروسازی در سال 99 به دو روش حذف سوالات تکراری و عدم حذف سوالات تکراری اعلام خواهد شد.

به گزارش پی اچ دی یار بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی، با توجه به دریافت اعتراضاتی مبنی بر وجود سوالات تکراری در آزمون Ph.D داروسازی که در تاریخ 99/5/12 برگزار شد و آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور که در تاریخ 99/5/8 برگزار گردید، عملکرد داوطلبین در این سوالات تکراری بررسی و آنالیز شد؛

آنالیز آماری نشان داد همبستگی شدیدی بین نمرات سوالات تکراری و سایر سوالات وجود دارد. همچنین ضریب تمایز و ضریب دشواری این دو دسته سوال قابل مقایسه و نزدیک بهم میباشد.

با توجه به این یافته های آماری میتوان قضاوت نمود که با احتمال بالا داوطلبین از وجود سوالات تکراری و پاسخ صحیح آنها بی اطلاع بوده اند. با این وجود در راستای پیشگیری از ضایع شدن احتمالی حتی جزئی حقوق داوطلبین و به منظور رفع دغدغه داوطلبین آزمون Ph.D و مساعدت به آنها مقرر شد نتایج آزمون با دو روش حذف سوالات تکراری و عدم حذف سوالات تکراری مشخص و از افرادی که با هر کدام از این دو روش شرایط دعوت به مرحله آزمون شفاهی را دارند برای شرکت در این مرحله دعوت به عمل آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.