تغییر شرایط دو رشته در آزمون دکتری تخصصی پزشکی سال 99

اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص رشته های خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون و روانشناسی بالینی آزمون دکتری 99 منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی یار، مطابق اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی، بنا بر اعلام دبیرخانه علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، موارد زیر در خصوص دروس، ضرایب و مدارک مورد پذیرش آزمون ورودی دکتری تخصصی و پژوهشی دو رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون و روانشناسی بالینی:

1. در دروس و ضرایب آزمون رشته خونشناسی آزمایشگاهی و بانک خون، ماده درسی ایمنی شناسی به ایمنوهماتولوژی تغییر می یابد.

2. رشته کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت برای شرکت در آزمون دکتری روانشناسی بالینی مجاز اعلام می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.