تغییر فرایند جذب مدرسان دانشگاه جامع علمی و کاربردی از مهر 98

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی و کاربردی گفت : از مهر 98 تنها مدرسانی که مسیر جذب را در هیئت های اجرایی طی کرده و صلاحیت داشته باشند جذب خواهند شد.

محسن محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح سازماندهی مدرسان دانشگاه جامع علمی و کاربردی گفت : دانشگاه جامع علمی و کاربردی تعداد تعداد قابل ملاحظه ای مدرس داشت که در مراکز اموزشی این دانشگاه به تدریس مشغول بودند.وی ادامه داد : برخی از این مدرسان استاندارهای لازم دانشگاه برای برای مدرسی را نداشتند ، بر همین اساس دانشگاه طی دو سال اخیر به صورت جدی سازماندهی مدرسان دانشگاه را اغاز کرد . معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی ادامه داد : بر همین اساس شاخص هایی را برای ارزیابی مدرسان مشخص کرده و هم شرایطی را فراهم کرد تا کسانی که در این دانشگاه تدریس می کنند از یک فرایند وگزینش علمی گذر کرده و کد مدرسی دریافت کنند . تمام فعالیت ها در راستای ارتقای کیفیت مدرسان دانشگاه انجام شد . وی افزود: از ابتدای مهر 98 تنها مدرسانی قادر به همکاری با دانشگاه جامع علمی و کاربردی خواهند بود که مسیر جذب را در هیئت های اجرایی طی کرده و تنها مدرسانی که صلاحیت داشته باشند جذب خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.