جدول محاسبه امتیاز مصاحبه دکتری

جدول محاسبه امتیاز مصاحبه دکتری:

1.امتیازات پژوهشی = 40 امتیاز
2.مصاحبه با پذیرفته شدگان= 30 امتیاز
3.امتیازات آموزشی = 30 امتیاز
4.امتیازمدرک زبان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.