ارتباط با اساتید دانشگاه مقصد برای پذیرش (اپلای)

جزئیات راه اندازی موسسات جذب دانشجو در خارج از کشور

رئیس سازمان امور دانشجویان در خصوص جزئیات آیین نامه موسسات جذب دانشجویان غیر ایرانی توضیحاتی ارائه کرد. مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات ایجاد موسسات جذب دانشجوی خارجی گفت : برای جذب دانشجوی خارجی نیاز بود که در یک جاهایی به شکل متمرکز کار کنیم . وی ادامه داد: همون گونه که موسسات اعزام دانشجو در داخل کشور فعال هستند ، نیاز بود که آیین نامه موسسات جذب دانشجوی غیر ایرانی هم به تصویب برسد.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود :بر اساس این آیین نامه ،افرادی می توانند در زمینه راه اندازی موسسات اعزام دانشجوی خارجی فعالیت کنند که خوشنام بوده و بتوانند با تبلیغ مناسب دانشگاه های ما با کشورهای مختلف ارتباط برقرار کرده و داوطلبان را شناسایی و به دانشگاه ها معرفی کنند . وی افزود: این مسیری است که خیلی از کشورها آن رفته اند و ما نیز امیدواریم که نتیجه بخش باشد.

صدیقی یادآور شد: افراد واجد شرایط با دریافت مجوز از سازمان امور دانشجویان می تواند به تاسیس این مراکز در خارج از کشور اقدام کنند.

در این زمینه آماده دریافت درخواست ها هستیم. رئیس سازمان امور دانشجویان  یادآور شد: یک موسسه امکان فعالیت برای جذب دانشجوی خارجی از تمام کشورها را ندادرد و هر موسسه تنها برای جذب دانشجوی خارجی از دو یا سه کشور می تواند فعالیت کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.