حمایت رئیس دانشگاه تهران از طرح تجمیع گرایش‌های دکتری

رئیس دانشگاه تهران به بیان توضیحاتی درباره طرح تجمیع گرایش‌های دکتری و علت فراهم شدن بازار کار بیشتر برای فارغ‌التحصیلان با عملیاتی شدن این طرح، پرداخت.

محمود نیلی احمد آبادی، رئیس دانشگاه تهران، درباره طرح تجمیع گرایش های دکتری، اظهار کرد: به این طرح می توانیم دو نگاه یکی از منظر بازار کار  و دیگری از منظر آموزش داشته باشیم. از بعد بازار کار وقتی تخصص های افراد را ریز می‌کنیم  فرد فارغ‌التحصیل در بازار کار با مشکل مواجه می شود.

تقاضای صدور کلی عناوین مدارک دکتری

او در ادامه با بیان اینکه همواره تقاضا داشتیم عناوین مدارک دکتری را کلی تر صادر کنند، گفت: در دانشگاه ها آموزش هایی به دانشجو داده‌ایم که بتوانیم آن‌ها را در حوزه وسیع تری وارد بازار کار کنیم، اما زمانی که عناوین رشته ها را محدود می‌کنیم طبیعی است که امکان فعالیت برای فرد را در حوزه پژوهش، آموزش و بازار کار کمتر فراهم می‌کنیم در صورتی که دکتری دو بخش کلاس های آموزشی و پژوهشی دارد.

رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: پژوهش در مقطع دکتری عمدتا عمیق است که توانمندی های فرد را در این حوزه شکل می‌دهد. در کلاس های آموزشی دانشجویان دکتری هم تعداد محدودی درس اجباری وجود دارد و سایر دروس را استاد مشخص می‌کند.

با تجزیه مدارک دکتری استاد و دانشجو دچار مشکل می شوند

نیلی احمد آبادی افزود: در مقطع دکتری تخصصی، دروسی که دانشجو می‌آموزد خیلی ربطی به مدرکی که صادر می کنیم ندارد و مدرک یک عنوان عام است که تخصص فرد را با نگاه به موضوع رساله و درس هایی که گذرانده مشخص می‌کند، اما زمانی که این مدرک ها را تجزیه می‌کنیم استاد و دانشجو را دچار مشکل می‌شوند. علاوه بر آن، از حیث بازار کار نیز دانشجو با مشکل رو به رو می‌شود.

رئیس دانشگاه تهران تاکید کرد: از نگاه علمی هیچ دلیلی ندارد که مدارک را تفکیک کنیم، زیرا وقتی دانشجوی دکتری وارد دانشگاه می شود پژوهش او بر اساس علاقه خود و تخصص استاد مشخص می شود.

او ادامه داد: نه در ایران و نه در دنیا مرسوم نیست عنوان رساله فرد در مدرکش نوشته شود، زیرا فردی که فارغ التحصیل می‌شود بخشی از دانش او در د وره دکتری و بخش دیگری از آن در کارشناسی و کارشناسی ارشد شکل گرفته است. مدرک باید بیانگیر توانایی های فرد در کل دوره تحصیل باشد و اگر فردی می خواهد بفهمد که دانشجوی فارغ التحصیل شده در چه حوزه هایی فعالیت کرده کافی است به رساله او توجه کند.

نیلی با بیان اینکه طرح تجمیع گرایش های دکتری اقدام خوبی است، توضیح داد: تجزیه دکتری به رشته های مختلف باعث ارائه دروس بیش از حد، هم‌پوشانی بسیاری از این دروس، ضایع کردن وقت استاد برای تدریس بیش از حد دروس و سردرگم کردن دانشجو می‌شود. بهتر است دانشجو با یک عنوان کلی وارد دانشگاه شود و پس از آن بر اساس تقاضا حوزه تخصصی خود را معرفی کند.

رئیس دانشگاه تهران افزود: زمانی که بازه محدودی را با تعیین رشته های خرد شده برای ورود دانشجو به دکتری در نظر بگیریم، فرصت انتخاب را به دانشجو نمی دهیم و باعث ایجاد رقابت های بی مورد در آزمون دکتری می‌شویم.

او یادآوری کرد: برای دوره‌های کارشناسی سیاست دنیا این است که فرد وارد دانشگاه می‌شود و پس از یک تا دو سال انتخاب رشته می‌کند نه اینکه با حضور در کنکور و در عرض ۴ ساعت انتخاب رشته کند و بعد با سرخوردگی مواجه شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.