محمود فتوحی در گفت‌وگویی با نگران خواندن خروج نخبگان از کشور، گفت: اطلاعات دقیقی از دانشجویان از کشور خارج شده دانشگاه صنعتی شریف در دست ندارم اما تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی که از کشور خارج می‌شوند از کارشناسی‌ارشد بیشتر است همچنین تعداد کارشناسی ارشدها از دانشجویان دکتری بیشتر است بنابراین اگر این افراد در مقاطع پایین مورد حمایت قرار بگیرند ماندگاری آن‌ها در کشور بیشتر خواهد شد.

خروج دانشجویان کارشناسی ارشد از دکتری بیشتر است

رئیس دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: بیش از ۲هزار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های مختلف حداقل یک مقطع تحصیلی خود را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده‌اند، همچنین ۹۰ درصد از ۵۰۰ نفر از دانشجویان صنعتی شریف که هر سه مقطع تحصیلی خود را در این دانشگاه گذرانده‌اند (در سال‌های تحصیلی مختلف) در کشور مانده و عضو هیات علمی دانشگاه‌های داخل کشور هستند.

وی با بیان اینکه اگر بتوان دانشجویان ارشد و دکتری را از میان متقاضیان نخبه این دانشگاه انتخاب کرد و انتخاب از طریق کنکور حذف شود درصد بیشتری از دانشجویان در داخل کشور خواهند ماند و ماندگاری آن‌ها بیشتری خواهد شد.

فتوحی با تاکید بر اینکه نگرانی‌های بسیاری پیرامون خروج دانشجویان وجود دارد، اضافه کرد: در دانشگاه تلاش‌های بسیاری برای ماندگاری این دانشجویان در کشور همچون ایجاد مراکز کارآفرینی و پارک‌های علم و فناوری صورت گرفته است اما شرایط بکارگیری و ایجاد اشتغال برای آن‌ها وجود ندارد.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه مشخص کردن آمار خروج دانشجویان مشکل است البته ممکن است وزارت علوم و یا سازمان نظام وظیفه این آمار را داشته باشد، ادامه داد: باید شرایطی را در کشور فراهم کرد تا دانشجویان در صورت خروج از کشور برای ادامه تحصیل به کشور باز گردنند.

پی اچ دی یارمرجع اخبار دکتری و کارشناسی ارشد

 

پی اچ دی | نتایج دکتری آزاد | تکمیل ظرفیت دکتری | مقاله نویسی | آزمون دکتری دانشگاه آزاد | خبر آزمون د کتری | اخبار دکتری | اخبار آزمون کارشناسی ارشد  |خبر آزمون ارشد | اخبار کارشناسی ارشد