روش مطالعه زبان انگلیسی برای آزمون دکتری

یکی از دروس عمومی در آزمون دکتری درس زبان انگلیسی می باشد .

این درس با ضریب 1 در آزمون دکتری امتحان گرفته می شود ولی یکی از دروس تاثیر گذار در قبولی و رتبه داوطلبان دکتری می باشد . میتوانید جهت تکمیل اگاهی خود از برنامه ریزی آزمون دکتری کلیک کنید.

درس زبان انگلیسی یکی از دروس فرار می باشد اما در واقع برای آزمون دکتری اینطور نیست. برای آزمون دکتری چون سطح آزمون دکتری و دامنه لغات مشخص است این درس فرار نیست .

• سعی کنید برای اغاز مطالعه برای آزمون دکتریبخش زبان انگلیسی یک کتاب جامع داشته باشید .

• لغات انگلیسی را حفظ نکنید بلکه کامل یاد گرفته و مرور کنید.

• برای بخش گرامر در  مطالعه زبان انگلیسی برای آزمون دکتری باید از کتاب هایی استفاده کنید که به زبان ساده گرامر را توضیح داده باشد .

• بعد از بخش لغت و گرامر باید تمرین تست داشته باشید .

• در زمان مطالعه زبان انگلیسی برای آزمون دکتری تست زدن حتما زمان مناسب برای پاسخ به تست ها را در نظر بگیرید .

کسانی که پایه ضعیفی دارند و دنبال این درس نبوده اند باید خوب دقت کنند و حواسشان جمع باشد. این افراد باید از متد درس به درس و تفکیک در همان درس استفاده کنند. در هر درس ابتدا به سراغ حفظ کردن لغات بروند. بعد به سراغ گرامر بروند و متن و تمرینات کتاب را به خوبی حل کنند. بهتر است در این مرحله با تست کاری نداشته باشند. در مرحله بعد بهتر است مجدد همین روند را با دور تندتری انجام دهند. از مرحله سوم به بعد زمان تست زنی و کار کردن روی مهارت ریدینگ است. برای ریدینگ باید دقت داشته باشند که در مرحله اول از زمانبر بودن و نفهمیدن آن نترسند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.