بر اساس تقویم آموزشی نیمسال آینده دانشگاه خوارزمی انتخاب واحد دانشجویان برای ترم تحصیلی مهر ماه از ۱۵ شهریور ماه آغاز می‌شود و این مهلت تا ۱۹ ماه ادامه دارد.

همچنین ۱۹ تا ۲۰ شهریور ماه نیز به عنوان مهلت زمانی مجدد برای انتخاب واحد با تأخیر در نظر گرفته شده است. بنابراین کلاسهای آموزشی مهرماه دانشجویان دانشگاه خوارزمی از ۲۲ شهریور ماه سال ۹۹ آغاز خواهد شد.

امکان حذف و اضافه دو درس دانشجویان ویژه کارشناسی دانشگاه خوارزمی  از ۲۹ شهریورماه آغاز می‌شود و تا بیست و دوم مهر ادامه دارد. همچنین  دانشجویان دوره کارشناسی نیز ۸ تا ۱۲ آذر ماه سال ۹۹  می‌توانند نسبت به حذف اضطراری یک درس اقدام کنند.

دانشگاه خوارزمی تاکید کرد ؛ پیش ثبت نام دانشجویان برای نیمسال دوم آینده صرفا برای دانشکده هایی که به پیش ثبت نام نیاز دارند نیز در مهلت زمانی ۲۶ ۲۰ تا ۲۶ آذر ماه در نظر گرفته شده است.

ارزشیابی دانشجویان برای نیمسال آینده دانشگاه خوارزمی نیز ۲۲ آذر آغاز می‌شود و تا ۱۰ دی ماه ادامه دارد. بنابراین کلاس های دانشجویان ۱۰ دی ماه پایان می پذیرد و امتحانات آنها نیز از ۱۵ دی شروع می‌شود و تا ۲۹ دی ماه ادامه دارد.

دانشگاه خوارزمی اعلام کرد ۳۰ بهمن آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله دانشجویان این دانشگاه تعیین می شود.