شیوه نامه و کمیته انضباطی برخورد شدید و قهری با دانشجویان ندارد

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری گفت : شیوه نامه و کمیته انضباطی برخورد شدید و قهری با دانشجویان ندارد. در جلسه 325 شورای اسلامی دانشگاه ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست منصور غلامی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری اوایل اردیبهشت ماه برگزار شد، آئین نامه اصلاحی پیشنهادی انضباطی دانشجویان به تصویب رسید.

پس از آن ،شیوه نامه انضباطی مشترک بین وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری هم چنین بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی توسط  سکانداران شان به دانشگاه های زیر مجموعه پزشکی و غیر پزشکی ابلاغ شد .با این حال شیوه نامه جدید انضباطی دانشگاه ها حواشی به دنبال داشت و برخی انتقاداتی نسبت به این شیوه نامه مطرح کرده بودند.

منصور غلامی روز چهارشنبه در گفتگو با ایرنا درباره برخی اظهارات در مورد شیوه نامه انضباطی اظهار داشت:به دنبال ابلاغ شیوه نامه انضباطی ،فضایی ایجاد شده و عده ای به دنبال مطرح کردن تفسیرهای خود هستند،در حالی که این شیوه نامه انضباطی بیشتر برای آسان تر کردن اجرای آیین نامه انضباطی است. وی تاکید کرد:برخی منتقدان طوری حرف می زنند مثل اینکه همه دانشجویان دانشگاه قرار است تخلف انجام دهند، در حالی که آمارهای ما حاکی از اندک بودن تعداد این تخلفات در دانشگاه ها است.

وزیر علوم،تحقیقات و فناوری گفت:اگر تقلب های امتحانات پایان ترم را از فهرست سایر تخلفات جدا کنیم،عملا چیزی از تخلفات غیر علمی دانشجویان باقی نمی ماند که گاهی اوقات برخی دانشجویان دعوا کرده اند یا استاد و کارمندی از دانشجویی شاکی شده است . وزیر علوم تاکید کرد :در آیین نامه انضباطی کسی با دانشجویان خصومتی ندارد.

مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان نیز درباره اطلاعیه این سازمان برای اعلام رئوس شیوه نامه انضباطی گفت : گزارش یا اطلاعیه توجیهی توسط دبیر خانه شورای مرکزی انضباطی سازمان امور دانشجویان برای تشریح تمام تمام رئوس این شیوه نامه منتشر می شود .وی خاطرنشان کرد :این اطلاعیه یا گزارش تغییرات شیوه نامه جدید انضباطی نسبت به دوره گذشته را هم کامل توضیح می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.