فرآیند های بعد از تایید پروپوزال

مراحلی که باید طی شود، تا دانشجو بتواند از پایان نامه خود دفاع کند.

1. باید استاد راهنما پایان نامه را خوانده و تایید کند و سپس استاد مشاور هم پایان نامه را مطالعه و تایید کند.

2. واحد آموزش بررسی می کند که دانشجو واحد باقی مانده نداشته باشد و معدل وی قطعی شده باشد (اگر نمره درس در وضعیت ثبت اعتراض باشد، قابل قبول نیست و حتما باید قطعی و در کارنامه ثبت شده باشد).

3. واحد مالی تایید کند که دانشجو حتی دانشگاه یا صندوق رفاه، بدهکاری نداشته باشد.
4. مدیر گروه رشته، داور را تعیین می کند.
5. واحد پژوهش تایید کند که فاصله حداقل زمان بین تصویب پروپوزال تا روز دفاع رعایت شده باشد. حداقل یک هفته زمان لازم است تا داوران پایان نامه را مطالعه کنند و ممکن است بیشتر از یک هفته هم طول بکشد. همچنین واحد پژوهش بررسی کند که استاد راهنما ظرفیت دارد یا خیر. اگر ظرفیت استاد راهنما تکمیل نشده باشد، عنوان پایان نامه ثبت شده و یک کد 14 رقمی به آن اختصاص می یابد، که اصطلاحا به این فرآیند “کدینگ پایان نامه” می گویند.

6. داور، پایان نامه را آماده دفاع ارزیابی کنند و با امضا زدن تایید نمایند.
7. دانشجو با کمک مدیر گروه رشته ، با اساتید راهنما و داوران و ناظر همچنین با دانشگاه هماهنگ می کند و روز و ساعت جلسه دفاع مشخص می شود.
8. در نهایت رئیس دانشکده نیز امضا می زند.

همه این مراحل اگر به درستی طی شود، دانشجو می تواند در روز و ساعت مشخص شده پس از یک هفته اطلاع رسانی از پایان نامه خود دفاع نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *