مدل حکمرانی در دانشگاه باید تغییر کند

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت:اگر می خواهیم دانشگاه ها متکی به بودجه دولتی و امکانات رفاهی نباشند، این مدل حکمرانی را با در دانشگاه های بزرگ کشور تغییر دهیم. به گزارش خبرنگار مهر ، حسین سلیمی صبح امروز در نشست سراسری روسای دانشگاه ها که بایدحضور وزیر علوم دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، اظهار کرد: روسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مسئولان آموزش عالی امروز مهمترین ادامه دهندگان مجاهدتی هستند که با ائمه اطهار تداوم پیدا کرده و مهم ترین عرصه مجاهدت در حوزه تعلیم و تربیت به ویژه در حوزه آموزش عالی عالی است. وی با بیان اینکه برای ادامه این مجاهدت در جامعه بخصوص در شرایط دشوار کنونی الزاماتی وجود دارد، افزود:اول آنکه در شرایط فعلی مفهوم مدرسه ای تعلیم و تربیت توسط دانشگاه های جدید و مدرن تغییر کرده است.

سلیمی گفت : بارها به روسای دانشگاه های دولتی می خواهند از دولت ارتزاق کنند و دستشان جلوی دولت لبرای درآمد و امکانات باید دراز باشد؟ اگر چنین شیوه ای تغییر کند، ارتباط نزدیکی با مدل حکمرانی در دانشگاه دارد.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: ناگریز هستیم تمام مر قوانین سازمان های دولتی در همه زمینه ها از جکله مالی،اداری،قواعد حقوقی و مسائل سیاسی و امنیتی را رعایت کنیم و این مدل حکمرانی ادامه دارد ، در این راستا دانشگاه ها به عنوان نهاد حاکمیتی عمل می کنند و ابزارهای خود را از حاکمیت می گیرند.اگر میخواهیم دانگاه ها شیوه ذیگری از اداره را در پیش بگیرند و متکی به بودجه دولتی و امکانات رفاهی نباشند،این مدل حکمرانی را باید در دانشگاه های بزرگ کشور دگرگون کنیم.

به گفته این در حالی است که ما علی رغم کمبود امکانات ،شبانه روز به همه نهادها در حال پاسخگویی هستیم . وی با بیان اینکه در شرایطی که دغدغه داریم تا پایان ماه بتوانیم حقوق کارکنان خود را پرداخت کنیم ،به همه جا پاسخگو هستیم، گفت:تصریح کرد:از کل بودجه حدود 380 هزار میلیارد تومانی عمومی دولت،یک میلیون و300 هزار میلیارد تومان دیگر را از بودجه دانشگاه ها خارج کرده اند ،این مبلغ بودجه ای است که مجلس آن را تصویب کرده است.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی توضیح داد:این ارقام برای صرفه جویی کنار گذاشته شد در حالی که رگ حیاتی دانشگاه هاست و 0.09 درصد بودجه عمومی صرفه جویی شده دولت است. سلیمی تاکید کرد:دانشگاه ها بار سنگین مسئولیت را بر عهده می گیرند اما آیا به صرفه است که دانشگاه ها با این بودجه 0.09 درصدی با بحران مواجه میشوند؟ وی خاطرنشان کرد : با این با پشتیبانی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امسال را هم با قدرت سپری می کنیم .پروژه هایی که امروز در دانشگاه علامه طباطبایی افتتاح میشود از بودجه دولتی ارتزاق نشده و از طریق درآمدهای دانشگاه به بهره برداری می رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.