معافیت شهریه برای دانشجویان دکتری

حسین حسینی، معاون آموزشی دانشگاه تهران از معافیت شهریه برای دانشجویان دکتری خبر دارد.اظهار کرد: در سال جاری سنوات تحصیلی دانشجویان این دانشگاه افزایش یافت.

او افزود: سنوات تحصیلی در آیین نامه‌های مختلف به شکل‌های متفاوتی بیان شده است که امسال با توجه به اجازه هیات امنای دانشگاه تهران، سنوات تحصیلی در دوره کارشناسی افزایش یافت. معاون آموزشی دانشگاه تهران ادامه داد: دانشجویان دوره کارشناسی در نیمسال نهم از پرداخت شهریه معاف شدند وطول این دوره در آیین نامه آموزشی، ۱+۸ شده است.

او بیان کرد: براساس آیین نامه وزارت علوم، سنوات تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد، 4 نیمسال عنوان شده است. حسینی گفت: برای دانشجویان دانشگاه تهران یک نیمسال اضافه شده است و دانشجویان از پرداخت شهریه نیمسال پنجم معاف هستند.

او ادامه داد: در آیین نامه وزارت علوم، مدت تحصیل دوره دکتری، ۸ نیمسال بیان شده است که در آیین نامه جدید دانشگاه تهران، دو نیمسال اضافه شد و دانشجویان از پرداخت شهریه در نیمسال نهم و دهم معاف هستند.

دوبرابر شدن وام شهریه دانشجویان دکتری پیام نور

 رئیس دانشگاه پیام نور نیز با اشاره به تسهیلات وام شهریه این دانشگاه از دوبرابر شدن وام شهریه دانشجویان دکتری پیام نور خبر داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *