نتایج نهایی آزمون دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی اعلام شد

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال تحصیلی 98-99 اعلام شد. به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال تحصیلی 98-99 در 27 تبر ماه 98 به روش الکترونیک (رایانه ای)و در ساختمان مرکز سنجش آموزش پزشکی در تهران برگزار شد.نتایج اولیه آزمون ورودی دو ره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال تحصیلی 98-99 نیمه اول مرداد ماه اعلام و پس از آن آزمون مرحله دوم (مصاحبه) در روز یکشنبه 3 شهریور در مرکز سنجش آموزش پزشکی برگزار شد.

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال تحصیلی 98-99 در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است و داوطلبان با شماره داوطلبی می توانند از نتیجه آزمون خود مطلع شوند .تمامی پذیرفته شدگان لازم است جهت ثبت نام به سایت معاونت آموزشی دانشگاه های مربوطه مراجعه کنند.

عدم مراجعه و ثبت نام هر یک از پذیرفته شدگان در تاریخ مقرر به منزله انصراف بوده و هیچگونه اعتراضی در این مورد پذیرفته نخواهد بود.اعلام اسامی پذیرفته شدگان صرفا براساس گزینش علمی بوده و انجام سایر مراح پذیرش توسط دانشگاه مربوطه انجام می شود.کسانی که به هر دلیل ثبت نام نکنند و یا پس از ثبت نام در دانشگاه انصراف دهند به مدت یکسال از شرکت در امتحان دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی محروم خواهند شد.

بر اساس آئین نامه ها و به منظور جلوگیری از تقلب و تخلف در آزمون های ورودی، در صورت اثبات عدم صحت مدارک ارسالی توسط داوطلب و یا هر گونه تقلب در کلیه مراحل آزمون ، در هر زمان از تحصیل ،از ادامه تحصیل داوطلب ممانعت به عمل آمده و طبق مقررات عمل خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.