نخستین دانش‌آموخته دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد تبریز

گزارش پی اچ دی یار ، محمود فرورشی نخستین دانش‌آموخته دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد تبریز با دفاع از رساله خود با عنوان «اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی (مبتنی بر آموزش مهارت‌های تنظیم هیجان) بر تکانش‌گری، کیفیت زندگی و تنظیم شناختی هیجان بیماران دوقطبی نوع یک در مرحله مانی‌ای غیرپسیکوتیک» فارغ‌التحصیل شد.

در انجام این رساله مرضیه علیوندی‌وفا استادیار روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و علی فخاری استاد روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به‌عنوان استادان راهنما و معصومه آزموده استادیار روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به‌عنوان استاد مشاور، فرورشی را همراهی کردند.

داوران خارجی این رساله عباس بخشی‌پور استاد روان‌شناسی بالینی دانشگاه تبریز و پناه علی و نعیمه محب از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با مرتبه علمی استادیاری بودند.

فرورشی با کسب درجه عالی موفق به پایان تحصیلات خود در رشته روانشناسی عمومی در مقطع دکتری شد(معرفی رتبه اول کنکور دکتری 98).

وی توانست با دفاع از رساله خود در مقطع دکتری نام خود را به‌عنوان نخستین دانش‌آموخته دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی ثبت کند.

دانش‌آموخته مقطع دکتری تخصصی روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در گفتگو درباره موضوع رساله خود اظهار کرد: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی (آموزش مهارت‌های تنظیم هیجان) بر تکانش‌گری، کیفیت زندگی و تنظیم شناختی هیجان بیماران دوقطبی نوع یک مرحله مانیای غیرپسیکوتیک انجام گرفت.

محمود فرورشی تصریح کرد: طرح تحقیق حاضر به‌صورت نیمه‌تجربی و بر پایه طرح‌های پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استوار بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه بیماران مرد بیمارستان رازی شهر تبریز بود که در طول سال ۱۳۹۷ دارای پرونده بستری بودند.

وی افزود: بر اساس نتایج به دست آمده، چنین استنباط می‌شود که مداخله رفتاردرمانی دیالکتیکی دارای ظرفیت ایجاد تغییرات درمانی مثبت در مبتلایان به اختلال دوقطبی نوع یک در متغیرهای تکانش‌گری، کیفیت زندگی و تنظیم شناختی هیجان، در حالت کلی است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.