هزینه‌های متنوع مصاحبه دکتری ۱۴۰۰

میانگین شرکت در مصاحبه دکتری داوطلبان آزمون دکتری ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ هزار تومان است اما عددهای کوچکتر و بسیار بزرگتر از این عدد هم ارائه شده است.

به گزارش پی اچ دی یار، دعوت‌شدگان به مصاحبه دکتری در سال ۱۴۰۰ بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی دانشگاه‌ها در مصاحبه دکتری حضور خواهند یافت. بدین منظور ضروری است داوطلبان نسبت به ثبت‌نام جهت شرکت در مصاحبه اقدام نمایند. ازجمله مدارک مصاحبه دکتری، فیش واریزی هزینه مصاحبه است.

هزینه مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ چقدر است؟

هزینه مصاحبه دکتری در دانشگاه‌های مختلف متفاوت است و این هزینه از سوی دانشگاه تعیین و اطلاع‌رسانی می‌شود.

در سال جاری، هزینه مصاحبه دکتری بین ۶۰هزار تا ۳۰۰هزار تومان اعلام شده است. اغلب دانشگاه‌ها این هزینه را ۱۰۰هزار تومان و بالاتر و البته تعداد محدودی نیز مبلغ را ۲۰۰هزار تومان و بالاتر اعلام کرده‌اند.

بیشترین هزینه مربوط به موسسه علوم شناختی (۳۰۰هزار تومان) است و دانشگاه‌ یاسوج و پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران (۶۰هزار تومان) کمترین هزینه را از داوطلبان جهت برگزاری مصاحبه دریافت می‌نمایند.

دانشگاه شاهد نیز همچون سال‌های گذشته مبلغی جالب معادل ۱،۱۶۹،۲۳۱ ریال را به عنوان هزینه مصاحبه اعلام کرده است.

جزئیات هزینه مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر است:

نام دانشگاه هزینه شرکت در مصاحبه دکتری (ریال)
مصاحبه دکتری دانشگاه هنر اصفهان ۱۴۰۰ ۱،۷۵۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه صنعتی شیراز ۱۴۰۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ۱،۰۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری پژوهشگاه مواد و انرژی ۱،۶۵۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشکده اصول الدین ۱،۵۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه قم ۱،۶۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه امیرالمومنین ۱،۲۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه علم و صنعت ۱۴۰۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه باقرالعلوم ۱۴۰۰ ۱،۴۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه میبد ۱۴۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه شمال ۱۴۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه یاسوج ۱۴۰۰ ۶۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ۱،۰۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه تفرش ۱۴۰۰ ۷۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله ۱۴۰۰ ۷۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه شهید رجایی ۱۴۰۰ ۱،۷۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۱،۰۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ موسسه علوم شناختی ۳،۰۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ۱،۰۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ۱،۰۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه الزهرا ۱،۰۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری 1400 دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۱،۰۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه خوارزمی ۱۴۰۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه لرستان ۱۴۰۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه تهران ۱۴۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه زابل ۱۴۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه امام رضا ۱۴۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه صنعتی شریف ۱۴۰۰ ۱،۳۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه گلستان ۸۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه علم و فرهنگ ۱۴۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه دامغان ۸۵۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه قرآن و حدیث ۱،۵۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه فردوسی مشهد ۱۴۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه بناب ۱۴۰۰ ۸۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه علامه طباطبایی ۱،۵۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه صنعتی سهند ۱۴۰۰ ۹۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه شهید چمران اهواز ۱،۰۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۸۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۸۸۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۴۰۰ ۷۵۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه اصفهان ۱۴۰۰ ۸۵۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه سلمان فارسی کازرون ۱،۲۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه هنر ۱۴۰۰ ۱،۷۵۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه رازی کرمانشاه ۱۴۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه تربیت مدرس ۱۴۰۰ ۱،۲۵۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ۱،۰۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۱۴۰۰ ۷۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه هرمزگان ۱،۲۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه ملایر ۱۴۰۰ ۸۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه گنبد کاووس ۷۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۶۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه ایلام ۱۴۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه حکیم سبزواری ۱،۰۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه بوعلی سینا ۱،۴۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ۱۴۰۰ ۸۰۰،۰۰۰
مصاحبه دانشگاه امام خمینی قزوین ۱۴۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه یزد ۱۴۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه خلیج فارس ۱۴۰۰ ۹۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه صنعتی ارومیه ۱،۰۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه شیراز ۱۴۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه سمنان ۱۴۰۰ ۱،۲۶۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه زنجان ۱۴۰۰ ۹۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه مراغه ۱،۰۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ ولیعصر رفسنجان ۷۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه شاهد ۱۴۰۰ ۱،۱۶۹،۲۳۱
مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه مذاهب اسلامی ۱،۵۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه صنعتی شاهرود ۱،۰۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه تبریز ۱۴۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه مازندران ۱،۰۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه شهید بهشتی ۱۴۰۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه اراک ۱۴۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه گیلان ۱۴۰۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه ۱۴۰۰ ارومیه ۱،۰۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه مفید ۱،۵۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه کردستان ۱،۰۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه امام حسین ۱۴۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۱۴۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه محقق اردبیلی ۱۴۰۰ ۱،۱۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان ۱۴۰۰ ۹۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۴۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری دانشگاه کاشان ۱۴۰۰ ۸۸۰،۰۰۰
مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ۱،۰۰۰،۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.