هشدار مرکز سنجش پزشکی به پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت ارشد و دکتری پزشکی

پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد پزشکی در صورت عدم ثبت نام در رشته و دانشگاه محل قبولی به مدت یکسال از تحصیل محروم خواهند شد.

به گزارش ایسنا،‌ بنا بر اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد امکان جابجایی و بازگشت به رشته و دانشگاه پذیرش شده قبلی برای کلیه پذیرفته‌شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی و دکتریتخصصی در سـال تحصـیلی ٩٩-٩٨ وجود ندارد.

داوطلبانی که اسامی آنها به عنوان پذیرش شده نهایی در مرحله تکمیل ظرفیت دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی اعلام شده است، پذیرش مرحله نخست لغو شـده و به ھیچ وجه قابل بازگشت نیست.

بر اساس دفترچـه راھنمـای ثبـت نـام دوره کارشناسی ارشد علوم پزشکی و دکتری تخصصی افرادی که در آزمون سال ٩٨ دوره‌ھای رایگان(روزانه) پذیرفتـه شوند و در نهایت از ثبت نام در رشته پذیرش شده انصـراف دھند مجاز به شرکت در آزمون سال ٩٩ نمی‌باشند.بنابراین افـرادی کـه در مرحلـه تکمیـل ظرفیـت در دوره- ھای عادی (رایگان) پذیرفته می‌شوند، درصورت عدم ثبت نام یا عدم مراجعه به دانشگاه یا انصراف از تحصیل مشمول محرومیت یک‌ساله خواھند بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *