پذیرش ۷ درصد داوطلبان آزمون دکتری ۹۹ در دانشگاه‌های سراسری

از ۱۷۹ هزار و ۷۰۴ داوطلب ثبت نام کننده در آزمون دکتری ۹۹، تعداد ۱۲ هزار و ۴۸۵ نفر پذیرفته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی آماری آزمون دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۹ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم نشان می دهد که از تعداد ۱۷۹ هزار و ۷۰۴ داوطلب ثبت نام کننده در آزمون در نهایت تعداد ۱۲ هزار و ۴۸۵ نفر پذیرفته شدند. اما با توجه به شیوع بیماری کرونا، حدود ۳۰ درصد از داوطلبان ترجیح دادند که در آزمون شرکت نکنند.

آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۹ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور اولین آزمون کشوری در ایام کرونا بود که برگزار شد. تعداد ۱۷۹ هزار و ۷۰۴ داوطلب ثبت نام کرده بودند که ۷۰ درصد در جلسه آزمون حاضر بودند.

از میان حاضران در جلسه آزمون تعداد ۱۱۶ هزار و ۴۰ نفر در آزمون دکتری ۹۹ مجاز شدند و پس از اتمام فرآیند انتخاب رشته تعداد ۸۷ هزار و ۴۴۵ نفر نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کردند و ۴۱ هزار و ۳۶۲ نفر برای فرآیند مصاحبه به دانشگاه‌ها معرفی شدند.

از میان ۴۱ هزار و ۳۶۲ نفر برای فرآیند مصاحبه به دانشگاه‌ها معرفی شده بودند در نهایت ۱۲ هزار و ۴۸۵ نفر پذیرفته شده اند که از این تعداد ۵ هزار و ۴۷۶ نفر زن و ۷ هزار و ۹ نفر مرد هستند این میزان حدود ۳۰ درصد معرفی شدگان است.

از تعداد ۱۲ هزار و ۴۸۵ نفر پذیرفته شده نهایی تعداد ۹ هزار و ۳ نفر در دوره روزانه، تعداد ۱ هزار و ۷۴۴ نفر در دوره شبانه، تعداد ۲۹۳ نفر در دانشگاه پیام نور، تعداد ۵۲۵ نفر در دانشگاه‌های غیرانتفاعی و تعداد ۹۲۰ نفر در پردیس‌های خودگردان پذیرفته شده اند.

جدول آماری آزمون دکتری تخصصی سال ۱۳۹۹

آمار ثبت نام کنندگان آمار شرکت کنندگان آمار مجازین/ انتخاب رشته آمار پذیرفته شدگان پذیرفته شدگان بر حسب جنسیت دوره روزانه دوره شبانه پیام نور غیرانتفاعی/ خودگردان/ سایر دوره ها
۱۷۹ هزار و ۷۰۴ داوطلب ۷۰ درصد ثبت نام کنندگان مجازین:

۱۱۶ هزار و ۴۰ نفر

۱۲ هزار و ۴۸۵ نفر پذیرفته شدگان مرد:

۷ هزار و ۹ نفر

۹ هزار و ۳ نفر در دوره روزانه یک هزار و ۷۴۴ نفر در دوره شبانه

(نوبت دوم)

۲۹۳ نفر در دانشگاه پیام نور ۵۲۵ نفر در دانشگاه‌های غیرانتفاعی

۹۲۰ نفر در پردیس‌های خودگردان

انتخاب رشته:

۸۷ هزار و ۴۴۵ نفر

پذیرفته شدگان زن:

۵ هزار و ۴۷۶ نفر

معرفی به دانشگاه:

۴۱ هزار و ۳۶۲ نفر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.