کاهش کیفیت در صورت افزایش ظرفیت جذب دانشجوی دکتری

وزیر علوم درباره معیار‌های کاهش و افزایش جذب دانشجوی دکتری در دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت علوم توضیحاتی داد.

منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری، درباره معیار‌های کاهش و افزایش جذب دانشجوی دکتری در دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت علوم توضیحاتی داد.

وی درباره ظرفیت رشته های دکتری اظهار کرد: ظرفیت های کنکور بر اساس شاخص هایی که برای هر دوره و گروه آموزشی در دانشگاه تعیین می شود، صورت می‌گیرد. نهایت تلاش ما این است که ظرفیت ها متناسب با تعداد اعضای هیئت علمی و متناسب با امکانات در گروه های آموزشی تعیین شود.

وزیر علوم ادامه داد: بحث کاهش یا افزایش ظرفیت پذیرش در رشته های دوره دکتری تخصصی مطرح نیست بلکه اگر شرایط هر دانشگاهی تغییر کرده باشد و تعداد هیئت علمی آن کمتر شده باشد، احتمالا ظرفیت پذیرش کمتر خواهد بود. اگر دانشگاهی امکانات و هیئت علمی بیشتری داشته باشد قطعا مجوز جذب دانشجوی بیشتری می‌گیرد.

به گفته این مقام مسئول، تاکید ما بر این است که ظرفیت ها بر اساس استاندارد صورت بگیرد. ظرفیت اضافی عملا باعث کاهش کیفیت شده که در سال های اخیر سعی شده در دوره های دکتری این مسئله بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.