کدام دانشگاه ها بهترین عملکرد را در جذب هیئت علمی داشتند؟

دانشگاه هایی که عملکرد خوبی در رعایت تقویم زمانی جذب داشتنددر جلسه هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز اموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شدند.جلسه 228 هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز اموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمد علی کی نژاد و با حضور تعدادی از روسا دانشگاه های شهر تهران در محل دبیر خانه این شورا برگزار شد.

در ابتدای جلسه دبیر هیئت عالی جذب ضمن طرح موضوع لزوم اینده نگری در روند جذب،خواهن اعلام نظر دانشگاه ها در مورد برنامه 5 ساله پیشنهادی هیئت عالی جذب برای ساماندهی این روند شد. در ادامه جلسه و پس از ارائه گزارش رعایت تقویم زمانی روند جذب اعلام شد دانشگاه هنر تهران ، خواجه نصیر الدین طوسی،شهید بهشتی ، صنعتی شریف، فرهنگیان ، تربیت مدرس، خوارزمی ، صنعتی امیر کبیر، علامه طباطبایی، شاهد و فنی و حرفه ای از عملکرد بهتری برخوردار بوده اند.

در ادامه جلسه روسای دانشگاه های حاضر در جلسه بر مواردی تاکید کردند که به شرح زیر است.

تطبیق فرایند جذب با سیاست های کلان اموزش عالی، توجه به مطالعات بین رشته ای، ماموریت گرا و مهارت محور بودن روند جذب ، ارتقای جایگاه اعضای هیئت علمی ، بررسی و رفع تداخل های احتمالی فراین جذب با اختیارات هیات های امنا و ممیزه دانشگاه ها،رعایت تقویم زمانی جذب به منظور جلو گیری از طولانی شدن روند جذب ،تدوین شیوه نامه شاگرد پروری و جلوگیری تز توسعه بی رویه اموزش عالی.

در پایان جلسه نیز تعدادی از اعضای هیات های اجرایی جذب و کارگروه های صلاحیت عمومی موسسه اموزش عالی جهرم، دانشگاه جیرفت، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی اراک، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری تایید صلاحیت شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.